Noslēgusies datubāzu e-resursu izmantošanas apmācību pavasara sesija

Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) realizētā projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros laika posmā no marta līdz jūnijam aizvadīta spraiga apmācību semināru sesija.

Piedaloties pašvaldību publisko bibliotēku, speciālo un zinātnisko bibliotēku pārstāvjiem, skolotājiem un datubāzu lietotājiem, notikuši 30 datubāzu apmācību semināri, vebināri un resursu prezentācijas.

Ļoti lielu atsaucību guva Latvijas datubāzu informatīvie semināri, kas, pamatojoties uz dalībnieku pieteikumiem, tika organizēti trijās kārtās – 10.03.2016., 27.04.2016. un 20.05.2016. gan KISC Mācību klasē, gan Rīgas Centrālajā bibliotēkā. Semināros piedalījās 101 dalībnieks.

No 25.-29.04.2016. notika plaša ikgadējā EBSCO datubāzes apmācību programma, kurā piedalījās 95 dalībnieki. Apmācību semināri tika organizēti gan KISC teplās, gan LNB un LU, RTU, RSU augstskolu bibliotēkās, kā arī lektori apmeklēja Daugavpils Universitāti. EBSCO datubāze jau vairāk nekā 15 gadus ir visvairāk un intensīvāk izmantotā starptautiskā datubāze Latvijas bibliotēkās, līdz ar to KISC un resursu izdevēji iegulda lielu darbu datubāzu lietotāju apmācībai.
Šajā gadā tiek atjaunota sadarbība ar ProQuest Ltd, līdz ar to 25.05.2016. datubāzes pārstāvji, klātesot Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas lielāko augstskola bibliotēku speciālistiem, KISC prezentēja jauno konsorcija sadarbības modeli un speciālo resursu piedāvājumu bibliotēkām. Pašlaik notiek plašs resursu izmēģinājums, kurā piedalās 16 bibliotēkas un ProQuest apmācību speciālists jau novadījis sešus datubāzes tiešsaistes apmācību vebinārus.

KISC kā starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic Information for Libraries) nacionālais pārstāvis, koordinē Latvijas bibliotēku dalību šīs organizācijas bibliotēku attīstības programmu vebināros, kas tika veltīti dažādām autortiesību, licencēšanas un resursu brīvpieejas tēmām. Starptautiskās e-prasmju nedēļas ietvaros 9.03.2016. notika vebinārs: “EIFL datubāzes nacionālo dalības valstu bibliotēkām: garants izglītības, mācību un pētniecības darba attīstībai un vietējās kopienas ilgtspējīgai izaugsmei”, kurā tiešsaistē piedalījas 170 dalībnieki.

Notikuši trīs izbraukuma semināri uz reģionu bibliotēkām Tukumā, Ogrē un Ventspilī, kuros bibliotekāri un skolu pārstāvji tika iepazīstināti ar Latvijas datubāzu – Letonika, Leta, Lursoft un NAIS resursiem un aktualitātēm, kā arī apmācīti Britannica datubāzes resursu izmantošanā. Pavisam tajos piedalījas 76 dalībnieki. Kopumā šajā periodā datubāzu resursu apmācību pasākumos piedalījušies 680 bibliotēku un skolu pārstāvji, kā arī resursu lietotāji.
Elektronisko datubāzu resursu apmācību pasākumi atsāksies septembrī. Uz tikšanos rudenī!

Kontaktinformācija:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Kultūras informācijas sistēmu centrs
Tērbatas iela 53 – 2, Rīga, LV – 1011
Tālrunis: 67844896
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv