Centra pārstāves starptautiska projekta ietvaros apmeklē Polijas publiskās bibliotēkas

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāves – direktora vietniece Sandra Ozoliņa, vecākā referente Kristīne Pabērza un projekta koordinatore Baiba Holma no šī gada 12. līdz 18.jūnijam piedalās Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+  projekta „Izglītotāji un inovatori bibliotēkās” ietvaros plānotajā Polijas publisko bibliotēku vizītē, lai dziļāk iepazītos ar bibliotēku darbību un pieaugušo apmācību projekta dalībvalstīs.

Vizītes ietvaros projekta partneri viesojas Informācijas sabiedrības attīstības fondā, apmeklē Polijas Nacionālo bibliotēku, Varšavas universitātes Bibliotēkzinātņu institūtu un Varšavas universitātes bibliotēku, tiekas ar Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas pārstāvjiem, kā arī Gorļices un Vieļičkas pilsētu publiskajās bibliotēkās un Krakovas reģionālas bibliotēkas mediju bibliotēkā “Arteteka” iepazīstas ar šo bibliotēku īstenotajiem integrāciju veicinošajiem projektiem. Saskaņā ar projekta plānu, partnerorganizāciju pārstāvji tikšanās laikā uzsāka kopīgu darbu pie modeļa izstrādes bibliotēkām, kas vēlas ieviest multikulturālismu, sociālās inovācijas un radošumu veicinošus pakalpojumus un aktivitātes.

Kultūras informācijas sistēmu centrs kā partneris iesaistījies Erasmus+ starptautiskā projektā „Izglītotāji un inovatori bibliotēkās”, kura mērķis ir izveidot kultūras iestāžu (galvenokārt bibliotēku) pieaugušo izglītību atbalstošu sistēmu. Projekta ietvaros izstrādātie materiāli veicinās bibliotekāru un citu vietējo kultūras iestāžu darbinieku kompetenču pilnveidi darbā ar pieaugušajiem. Tie arī veicinās kultūras institūciju kā radošo inkubatoru, sociālo inovāciju centru un starpkultūru dialogu norišu vietu attīstību. Projekta realizācijas laiks ir no 2015.gada septembra līdz 2018.gada augustam, un tajā iesaistījušies vēl sekojoši partneri: Informācijas sabiedrības attīstības fonds (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego, Polija, projekta līderis), Lietuvas Nacionālā bibliotēka, Oplanne pašvaldība (Norvēģija), Lasīšanas un rakstīšanas veicināšanas fonds (Stichting lezen & schrijven, Holande un Beļģija).

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra
projekta vadītāja asistente
Tel. 67844902
E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv