Kopkataloga jaunumi 2016. gada martā, aprīlī, maijā: „Sociālās zinātnes”, „Veselība un higiēna” un „Lauksaimniecība”

No šī gada marta līdz maijam valsts nozīmes bibliotēku Kopkataloga (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) tematiskās sadaļas Sociālās zinātnes, Lauksaimniecība un ar to saistītās zinātnes un tehnoloģijas un Personīgā veselība un higiēna papildinātas ar kopskaitā 115 jauniem ierakstiem par 2016. gada izdevumiem.

No šiem izdevumiem Kopkatalogā brīvi lejuplādējami arī kā e-grāmatas PDF formātā sekojoši izdevumi:

sadaļā Sociālās zinātnes – „Latvijas darba tirgus pārmaiņas 2008.–2013. gadā : uzņēmumu aptaujas rezultāti

sadaļā Lauksaimniecība – „Zālāju rokasgrāmata

sadaļā Veselība un higiēna – „Veselīga maltīte veselīgai dzīvei

Pielikumā: Papildināto ierakstu saraksti katrā tematiskajā sadaļā.

Visi 2016. gada jaunie izdevumi Kopkatalogā skatāmi šeit

Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs tiek veidots bibliotēku integrētajā sistēmā ALEPH 500, kuras tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.

Sociālās zinātnes Kopkataloga jaunumi (80 KiB)
Lauksaimniecība Kopkataloga jaunumi (30 KiB)
Veselība un higiēna Kopkataloga jaunumi (36 KiB)