Centra pārstāvji piedalās starptautiskā konferencē par valodu tehnoloģijām

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāvji – direktora vietniece Sandra Ozoliņa un projektu vadītāji Kristīne Pabērza un Jānis Ziediņš 4. un 5. jūlijā piedalās ikgadējā starptautiskā konferencē META-FORUMS 2016 („Beyond Multilingual Europe”), kas šogad norisinās Lisabonā, Portugālē. META-FORUM 2016 piedāvā plašu programmu, kurā tehnoloģiju speciālisti un universitāšu pārstāvji un pētnieki runā par tehnoloģiskajiem izaicinājumiem daudzvalodīgajā Eiropā – par to, kādas iespējas šobrīd piedāvā valodu tehnoloģijas, par potenciālajiem attīstības virzieniem, kā arī dalās pieredzes stāstos par jau īstenotiem valodu tehnoloģiju projektiem.

META (Multilingual Europe Technology Alliance) ir Eiropas Daudzvalodu tehnoloģiju alianse, kas apvieno pētniekus, tehnoloģiju komercpiegādātājus, privātus un korporatīvus valodu tehnoloģiju lietotājus, valodniekus un visus pārējos interesentus informācijas sabiedrībā. META veic vērienīgu, starptautiski vienojošu darbu, lai sekmētu valodu tehnoloģiju izmantošanu, īstenojot vīziju par Eiropu kā vienotu digitālo tirgu un informācijas telpu. Valodu tehnoloģijas padara iespējamu komunikāciju un sadarbību starp dažādu valodu sabiedrībām, nodrošina lietotājiem vienlīdzīgu pieeju informācijai un zināšanām (īpašu uzsvaru liekot uz vienoto digitālo tirgu), kā arī pilnveido savstarpēji saistītu informācijas tehnoloģiju (vienota tīkla) funkcionalitāti.

Kultūras informācijas sistēmu centrs ar Eiropas Savienības atbalstu un sadarbībā ar sabiedrību „Tilde” īstenojis projektu „Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai”, kā rezultātā 2014. gada nogalē valsts pārvaldē radīts jauns pakalpojums – mašīntulkošanas sistēma, kas brīvi pieejama interneta vietnē www.hugo.lv un ir inovatīvs tehnoloģisks risinājums, jo izstrādāts īpaši valsts pārvaldes vajadzībām. Projekta mērķis bija papildināt Latvijas e-pārvaldes infrastruktūru ar mašīntulkošanas iespēju, lai paaugstinātu valsts pārvaldes kvalitāti kopumā un veicinātu iedzīvotāju piekļuvi Eiropas Savienības valstu informācijai. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā laikā jaunā mašīntulkošanas sistēma nodrošināja automātiskās tulkošanas pakalpojumus no latviešu valodas angliski un otrādi ārvalstu žurnālistiem, ES dalībvalstu delegātiem un citiem viesiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē laikā.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra
projekta vadītāja asistente
Tel. 67844902
E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv