EIFL piedāvā bibliotekāriem kritēriju sarakstu vietējā autortiesību likuma izvērtēšanai

Bibliotekāriem tiek piedāvāta EIFL (Electronic Information for Libraries) izstrādāta pārbaudes veidlapa ar kritēriju sarakstu, lai veicinātu labāku izpratni par to, vai vietējie autortiesību likumi atbalsta bibliotēkas – vai atļauj izsniegt digitālās kopijas lietotājiem un izgatavot tās lietotāju vajadzībām, vai atbalsta attālināto apmācību.

EIFL ar savu jauno veidlapu un sarakstu izvirza nosacījumus, ka ikvienam autortiesību likumam 21. gadsimtā vajadzētu atbalstīt bibliotēkas aktivitātes un pakalpojumus, kā piemēram, grāmatu vai žurnālu rakstu elektronisko kopiju izgatavošanu un izsniegšanu lietotājiem, bibliotēkā pieejamo materiālu sagatavošanu virtuālajā apmācību vidē un fizisko materiālu saglabāšanu digitālā vidē.

Veidlapa un saraksts ir praktisks ceļvedis, lai novērtētu vietējo autortiesību likumu, identificētu nepilnības un arī redzētu, kur likums darbojas atzīstami. Tas ir starta punkts, ar kuru sākt darboties bibliotēku aizstāvības jomā vai piedāvāt labojumus gadījumā, ja jūsu valstī tiek pārskatīts autortiesību likums.

Veidlapā ir 18 jautājumi saistībā ar bibliotēkas pamataktivitātēm un pakalpojumiem. Pie katra jautājuma ir īsa paskaidrojošā daļa.

Pielikumā: EIFL sagatavotā preses relīze angļu valodā un veidlapa ar kritēriju sarakstu izdrukājama bukleta formātā.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv
EIFL Press Release Checklist (106 KiB)
EIFL Checklist Poster (88 KiB)