Kopkataloga jaunumi 2016. gada augustā: „Mācību līdzekļi”

Šī gada augustā valsts nozīmes bibliotēku Kopkataloga (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) tematiskā sadaļa Mācību līdzekļi papildināta ar 41 jaunu ierakstu.

Izdevumi „Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valoda mazākumtautību skolās: 1., 2. un 3. klasei” Kopkatalogā brīvi lejuplādējami arī kā e-grāmatas PDF formātā.

Andersone, Gita,Sociālās zinības : mācību grāmata. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016

Briede, Jautrīte, Administratīvās tiesības : mācību grāmata. Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2016

Dabaszinību atlants 1.-6. klasei [kartogrāfiskais materiāls]. Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2016

Herman, Irving P, Physics of the human body. Cham : Springer, [2016].

Kontūrkartes [kartogrāfiskais materiāls]: Latvija, Baltijas valstis, kontinenti, pasaule : universāls kontūrkaršu albums skolām. Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2016

Krastiņa, Elfrīda, Matemātika ; Mājturība un tehnoloģijas : mācību grāmata. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016.

Loodusõpetuse atlas 1.-6. klass [kartogrāfiskais materiāls]. Riia : Jāņa sēta Map Publishers Ltd, 2016
Mendriks L. Lementars mozim barnim ar bildem. [Code, Bauskas novads] : Aleksandrs Aleksandrovs, ©2016

Milaša, Irina, Matemātika : 4. klase : darba burtnīca. Rīga : Izdevniecība RaKa, ©2016

Milaša, Irina, Matemātika : 4. klase : mācību grāmata. Rīga : RaKa, ©2016

Raņķis, Ivars, Energoelektronika . Rīga : RTU Izdevniecība, ©2016

Vaivade, Vineta, Pasaule tīmeklī : mācību līdzeklis 5.-9. klases skolēniem. [Rīga] : Latvijas Interneta asociācija “Net-Safe Latvia”, 2016

Zaķe, Ņina, Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm : [mācību grāmata] ,. Rīga : Biznesa augstskola “Turība”, ©2016

Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valoda mazākumtautību skolās : 3. klase. Daugavpils : Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, 2015

Ciccarelli, Saundra K. Psychology. Boston : Pearson, c2015

Mācību līdzeklis mācību priekšmetā “svešvaloda” : (angļu valoda). Rīga : [b.i.], 2015

 Motora demontāža, tā sastāvdaļu defektēšana, remonts un motora montāža : mācību līdzeklis. Višķi : Malnavas koledža, 2015

Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valodā mazākumtautību skolās : 2. Klase. Daugavpils : Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, 2014

Myers, David G. Exploring psychology. New York : Worth Publishers, c2014

Balsta konspekti dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valodā mazākumtautību skolās : 1. klase. Daugavpils : Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde, 2013

English for pharmacy and parapharmacy : a reference and practice book for initial students of Pharmacy and Parapharmacy. [Burjassot, València] : Educàlia Editorial, [2013]

Swales, John M. Academic writing for graduate students : essential tasks and skills. Ann Arbor : The University of Michigan Press, c2012

Mace, John, Persian grammar : for reference and revision. London ;New York : RoutledgeCurzon, 2003

Технология производства и ремонта вагонов : [учебник для студентов вузов железнодорожного транспорта]. Москва : Маршрут, 2003

Реан, А. А. Психология и педагогика : учебник для вузов. Санкт-Петербург : Питер, c2002

Железнодорожный путь : [учебник для студентов вузов железнодорожного транспорта]. Москва : Транспорт, 2001

Петровский, Артур Владимирович, Психология : [учебник для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям]. Москва : Академия, 2000

Герасимов, Л. Б. Хоппер-дозаторы и вагоны-самосвалы : (устройство и эксплуатация) : учебное пособие [для учебных заведений железнодорожного транспорта]. Москва : УМК МПС России, 1998

Шишков, А. Д. Организация, планирование и управление производством по ремонту подвижного состава [учебник для вузов железнодорожного транспорта]. Москав : Транспорт, 1997

Kalat, James W. Introduction to psychology. Pacific Grove : Brooks/Cole Publishing Company, c1996

Шахмаев, Николай Михайлович, Физика : [учебное пособие для заочных сред. спец. учебных заведений]. Москва : Высшая школа, 1977

Маркович, Э. С. Курс высшей математики : [учебное пособие для заочных экономических вузов и факультетов]. [Москва] : Росвузиздат, 1963

Dabas mācība un lauksaimniecība : Pamatskolu 5. klases kurss. Rīga : Valtera un Rapas akc. sab., 1936

Гудков, Николай Д. Русское слово : со многими рисунками ; по новой орфографии. Рига : N. Gudkova izdevniecība, 1936

Adamovičs, Fricis, Nedzīvā daba : 2. daļa V un VI pamatskolu klasei. Rīga : Valters un Rapa, 1931

Zooloģija : mācību grāmata vidusskolām un pašmācībai. Rīga : Kultūras balss, 1930

Zooloģija. Rīga : Izglītības kooperatīvs “Kultūras Balss”, 1927

Холодковскій Н.А. Учебникъ зоологіи и сравнительной анатоміи : для вышихъ учебныхъ заведеній (преимущественно для медиков). Рига : Давид Гликсман, 1923

Liepiņš, Reinis, Dabas mācība. pamatskolas 3. un 4. mācības gadam. Rīga : Kultūras Balss, 1922

Rācenis, Jānis, Dabas stāsti pamatskolai. Rīga : A. Gulbja apgādībā, [19–]

Rācenis, Jānis, Dabas stāsti pamatskolai. Rīga : A. Gulbis, [19–]

Visi 2016. gada jaunie izdevumi Kopkatalogā skatāmi šeit

Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs tiek veidots bibliotēku integrētajā sistēmā ALEPH 500, kuras tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.