Diskusijas dalībnieki Aldis Liepa (KISC), Armands Magone (KISC), Dzintra Mukāne (LNB)

Diskusijas dalībnieki Aldis Liepa (KISC), Armands Magone (KISC), Dzintra Mukāne (LNB)