Jauni informatīvie resursi no EIFL, lai veicinātu pārrobežu pieeju zināšanām

EIFL (Electronic Information for Libraries)  ir apkopojis bibliotēku un arhīvu organizāciju paziņojumus vienotajā informatīvajā bukletā par pieeju zināšanām, kas tiek apturēta pie atsevišķu valstu robežām, ja šo valstu likumdošana neakceptē autortiesību izņēmumus. Bukletā apkopotos paziņojumus sagatavojuši bibliotekāri un arhīvisti, pārstāvot tūkstošiem kultūras un atmiņas institūciju Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Starpvaldību komitejas par autortiesībām un blakustiesībām (SCCR) sesijās un darba grupās.

Buklets “Internets ir globāls, bet autortiesību izņēmumi tiek apturēti pie robežām. Kādēļ mums nepieciešams starptautisks līgums par pārrobežu pieeju zināšanām?” ietver paziņojumus, kurus sagatavojušas bibliotēku un arhīvu organizācijas WIPO SCCR 2014. gada aprīļa un jūnija sesijās, kā arī 2016. gada maija sesijā.

15 iekļautie paziņojumi sniedz uzskatāmas liecības no visas pasaules par to, kā tiek liegta pieeja informācijai, ja autortiesību izņēmumi tiek apturēti uz robežas vai arī tie netiek licencēti. Paziņojumi tika sagatavoti, lai atbalstītu WIPO rosināto starptautisko līgumu, kas dotu risinājumu reālām praktiskas dabas problēmām, ar ko saskaras bibliotēkas un arhīvi, sniedzot informācijas pakalpojumus pāri valstu robežām.

Buklets ir vērtīgs avots nozares politikas veidotājiem un valsts pārvaldes amatpersonām, kuru darbība saistīta ar autortiesībām, kā arī tas būs derīgs resurss bibliotekāriem un arhīvistiem, kuri darbojas autortiesību interešu pārstāvniecībā.

Paziņojumus sagatavoja: Austrālijas Bibliotēku un informācijas asociācija (Australian Library and Information Association ALIA), Bibliotēku un informācijas profesionāļu zvērināto institūts (Chartered Institute of Library and Information Professionals CILIP), Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas birojs (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations EBLIDA), Vācijas Bibliotēku asociācija (German Library Association DBV), Starptautiskā Arhīvu padome (International Council on Archives ICA), Starptautiskā Bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions IFLA), Karisma fonds (Karisma foundation), Eiropas Pētniecisko bibliotēku asociācija (Association of European Research Libraries LIBER), Skotijas arhīvu padome (Scottish Council on Archives SCA) un Amerikas Arhīvistu asociācija (Society of American Archivists SAA).

Buklets internetā pieejams šeit

Par EIFL darbību bibliotēku interešu aizstāvībā var lasīt šeit

Vairāk informācijas par bibliotēku interešu starptautisko aizstāvību:
Inta Miklūna,
Kultūras informācijas sistēmu centra juriste
EIFL Autortiesību un bibliotēku programmas nacionālā koordinatore
Tel.: 67844899
E-pasts: Inta.Mikluna@kis.gov.lv
EIFL informatīvais buklets pārrobežu pieejas zināšanām veicināšanai (14 KiB)