Kopkataloga jaunumi 2016. gada decembrī: Rokasgrāmatas

2016. gada decembrī valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) papildināts ar 32 jauniem ierakstiem par 2016. gadā izdotajām rokasgrāmatām.

9 rokasgrāmatas tiek piedāvātas arī kā tiešsaistes resursi, kas Kopkatalogā lejuplādējami arī kā e-grāmatas PDF formātā.

Zālāju rokasgrāmata. Autoru kolektīvs: Anita Anševica, Jānis Kažotnieks, Inese Magdalenoka. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2016.

Tiešsaistes resurss. Zālāju rokasgrāmata. Autoru kolektīvs: Anita Anševica, Jānis Kažotnieks, Inese Magdalenoka. Ozolnieki: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2016.

Tiešsaistes resurss. Ceļu segumu virsmas apstrāde: rokasgrāmata. Izstrādātājs: SIA “Ceļu eksperts”. Rīga: Latvijas valsts ceļi, 2016.

Programmēšana skolēniem: tas ir tik vienkārši! Unikāla ilustrēta programmēšanas rokasgrāmata – no binārā koda līdz pat spēļu veidošanai. Kerola Vordermane … u.c.. Rīga: Zvaigzne ABC, ©2016.

Dinozauru pasaule: [žurnālgrāmata]. Rīga: Dienas žurnāli, ©2016

Tiešsaistes resurss. Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām. Autori: Arturs Dombrovskis … [u.c.]. Rīga: 2016.

Attiecību rokasgrāmata: ceļš uz apziņu, dziedināšanu, izaugsmi. Šakti Gavaina un Džīna Vuči. Rīga: Zvaigzne ABC, ©2016

Ģimenes Ēdamgrāmata. Rīga: Dienas žurnāli, 2016

Lūgšanas māksla: lūgšanas rokasgrāmata. Kenets E. Heigins. Jelgava: Jelgavas kristiešu draudze “Godība”, 2016

Grafiskā dizaina rokasgrāmata : iedvesmojies no 50 meistariem. Stīvens Hellers un Geila Andersone. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, ©2016

Ilustrēta rokasgrāmata matemātikā skolēniem un vecākiem. Kerola Vordermane … u.c. Rīga: Zvaigzne ABC, ©2016

Gajas dārzs : piemājas permakultūras rokasgrāmata. Tobijs Hemenvejs. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016

Integrācija sākas ar mācīšanos: Latvijas pieredze 21. gadsimtā: [rokasgrāmata] skolotājam darbā ar migrantiem. Latviešu valodas aģentūra. [Rīga]: Latviešu valodas aģentūra, ©2016

Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija. 10. redakcija. Atjaunots izdevums. [Rīga]: Slimību profilakses un kontroles centrs, 2016

Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos. Arnis Kauķis. [Rīga]: Iespēju grāmata, ©2016

Retorikas rokasgrāmata: runāsim skaidri, spilgi, iedarbīgi! Edgars Kramiņš. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2016

Tiešsaistes resurss. Projekta sagatavošana iesniegšanai programmas “Radošā Eiropa” kultūras apakšprogrammā un īstenošana atbalsta gadījumā: rokasgrāmata. Gundega Laiviņa (I daļa) un Zane Kreicberga (II daļa). Rīga: 2016.

Latviešu valoda, matemātika, vēsture pamatskolai shēmās un tabulās: rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, ©2016

Maināmies!?: jauniešu apmaiņas projekta veidotāja rokasgrāmata. 3. izdevums. Rīga: Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, 2016

Grāmatvedības organizācijas dokumenti – izstrādāšanas rokasgrāmata. Ilga Matule. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016

MTB. Rīga : Aģentūra Lilita, 2016

Tiešsaistes resurss. Novadpētnieka rokasgrāmata [Rīga] : Apvārsnis, ©2016

Tiešsaistes resurss. Pirmie soļi atbalstītās lemtspējas ieviešanā Latvijā : rokasgrāmata. Ieva Leimane-Veldmeijere … [u.c.]. Rīga : Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA””, 2016

Pokēmon Go : neatkarīga un visaptveroša neoficiālā rokasgrāmata. Rīga: Aģentūra Lilita, [2016]

Tiešsaistes resurss. Politikas veidošanas rokasgrāmata. Rudīte Osvalde … [u.c.]. [Rīga]: Pārresoru koordinācijas centrs.

Tiešsaistes resurss. Esi uzņēmīgs!: rokasgrāmata jauniešu iniciatīvas un uzņēmīguma veicināšanai. Inese Priedīte un Māris. [Rīga]: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, [2016]

Mana augstskola: pirmā kursa studenta informatīvā rokasgrāmata. Rēzekne: RTA izdevniecība, 2016

Rokasgrāmata vidusskolu skolotājiem darbam ar skolēniem, kuriem ir disleksija.[Eva Birzniece … u.c. [Rīga] : Pro Futuro, 2016.

Star wars: [rokasgrāmata : I-VI daļa]. Gemma Lowe and Katrina Pallant. Rīga: Egmont Latvija, [2016]

Tiešsaistes resurss. SUDAT rokasgrāmata. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. [Rīga]: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, 2016.

Virtuve: ilustrētā rokasgrāmata: plānojums, tehnika, remonts, darbvirsma. Rīga: Dienas žurnāli, [2016]

Ceļš uz pilnīgu prieku : kristīgo padomu rokasgrāmata par nolaidību ceļā uz pestīšanu. Abats Sava. Otrais izdevums. [Rīga] : Eikon, 2016