Sarunu procedūra “Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgumu darbības nodrošināšana” 2017. un 2018.gadā

Sarunu procedūra “Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgumu darbības nodrošināšana”2017. un 2018.gadā
(iepirkuma identifikācijas Nr. KISC 2016/2/3-1-T3)

Pamatojums (303 KiB)