Statistika par valsts nozīmes bibliotēku veidotā Kopkataloga izmantošanu 2016. gadā

Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) apkopotajiem datiem par valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā Kopkataloga sistēmā ALEPH 500 izmantošanu, 2016. gadā informācija Kopkatalogā meklēta  529 760 reizes. To apmeklējuši 134 567 lietotāji, kopumā veicot 2 886 044 lapu skatījumus.

Neskaitot Latviju, informācija Kopkatalogā bieži meklēta arī no citām valstīm. Visaktīvākie bijuši lietotāji no Lietuvas (2 839 informācijas meklējumi jeb sesijas), no Vācijas (2 222 sesijas), no ASV  (1 596 sesijas), no Krievijas (1 311 sesija), no Somijas (1 168 sesijas), no Lielbritānijas (1 028 sesijas),no Igaunijas (960 sesijas), no Polijas (759 sesijas), no Norvēģijas (449 sesijas).

Integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 lieto un valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogu veido Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka, Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēka un Latvijas Nacionālā mākslas muzejas bibliotēka.

Šobrīd Kopkatalogā pieejami gandrīz 837 tūkstoši ierakstu. Minētās bibliotēkas regulāri papildina Kopkatalogu ar jauniem ierakstiem.

2016. gadā tajā izveidoti 37 508 jauni ieraksti. Vislielāko papildinājumu Kopkatalogā 2016. gadā devušas sekojošas bibliotēkas: Latvijas Nacionālā bibliotēka (23 469 ieraksti), Rīgas Tehniskās Universitātes bibliotēka (5247 ieraksti), Latvijas Universitātes bibliotēka (3519 ieraksti) un LU Akadēmiskā bibliotēka (2743 ieraksti).

Sistēmā ALEPH 500 līdzās Kopkatalogam ir pieejamas arī citas datu bāzes, kurās lietotājam tiek piedāvāta iespēja meklēt dažāda veida informāciju, piemēram: 1) LNB Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze (analītiskie raksti no Latvijā izdotiem laikrakstiem, žurnāliem, zinātnisko rakstu krājumiem), Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāze (tai skaitā Latvijā izdoto grāmatu apraksti no 1585.gada), kā arī attēlizdevumu, skaņu ierakstu un videoierakstu datubāzes; 2) augstskolu bibliotēkas piedāvā studentu noslēguma darbu, kā arī promocijas darbu datu bāzes un akadēmiskā personāla darbu datu bāzes; 3) Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēkas katalogs; 4) Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātā mācību literatūras datu bāze vispārējās izglītības programmu apguvei.

Visu ALEPH 500 sistēmā pieejamo datubāzu sarakstu skatīt: Informācija par datubāzēm

Latvijā bibliotēku vajadzībām sistēma ALEPH 500 tika iegādāta 1998.gadā, kad tika izsludināts starptautisks konkurss par vienotās informācijas sistēmas iegādi, un saskaņā ar pašu bibliotēku pārstāvju vērtējumu par vispiemērotāko tika atzīta „Exlibris Group” integrētā informācijas sistēma ALEPH 500.

Centrs nodrošina ALEPH 500 tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām, un ir pārstāvis organizācijā IGeLU, kas ir starptautiska „ExLibris Group” produktu lietotāju organizācija (International Group of ExLibris Users) un kuras galvenais mērķis ir nodrošināt visu “ExLibris” produktu  lietotāju un kompānijas ExLibris sadarbību un veicināt šo sistēmu attīstību, atbilstoši lietotāju vajadzībām.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv