Centra pārstāves piedalās E-prasmju nedēļas pasākumos Liepājā

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāves – programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore Agrita Sagalajeva un projekta vadītāja asistente Ilma Elsberga E-prasmju nedēļas 2017 ietvaros 28. martā apmeklēja Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku, kur uzstājās ar prezentācijām par KISC īstenotajiem projektiem un e-pakalpojumiem „Datubāzu e-resursi – atbalsts mūžizglītībai, izglītības un pētniecības darbam” un „Brīvpieejas dokumentārais mantojums un izziņas resursi tīmeklī.”