Centra pārstāvis piedalās starptautiskā sanāksmē par mašīntulkošanu ES valodām

Šonedēļ, 28. martā Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāvis, mašīntulkošanas projekta vadītājs Jānis Ziediņš piedalījās Eiropas valodas resursu koordinācijas (ELRC – European Language Resource Coordination) konsorcija Valodas resursu pārvaldes (LRB – Language resource board) 4. sanāksmē Berlīnē, kur tika pārrunāts atbalsts un vadlīnijas ELRC nacionālo kontakpunktu turpmākajai darbībai un vietēja līmeņa semināru organizēšanai.

ELRC darbības galvenais mērķis, ko nosaka Eiropas Komisija, ir identificēt un apkopot valodu un tulkojumu datus no nacionālo publisko pakalpojumu, administratīvajām un valsts pārvaldes institūcijām visās trīsdesmit Eiropas valstīs, kuras iesaistījušās Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF – Connecting Europe Facility) programmā

Visi ELRC iniciatīvas rezultātā apkopotie dati tiks izmantoti, lai izveidotu augstas kvalitātes automātisko tulkošanas sistēmu Eiropas Savienības dalībvalstu valodām kopējā CEF Automātiskās tulkošanas platformā. Platforma nodrošinās multilingvālismu ES pārrobežu publiskajos pakalpojumos.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv