Centra pārstāvji piedalās Muzeju likuma grozījumu izstrādē

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāvji ir pieaicināti piedalīties Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas sagatavoto grozījumu Muzeju likumā izstrādē, lai noregulētu Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) informācijas sistēmas statusu, definētu sistēmas pārzini, turētāju un citus Valsts informācijas sistēmu likumā noteiktos jautājumus.

Muzeju likumā ietvertais līdzšinējais tiesiskais regulējums par NMKK  neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam tiesiskajam regulējumam par valsts informācijas sistēmas darbību, lai gan NMKK informācijas sistēma atbilst Valsts informācijas sistēmu likuma 1.panta 1.punktā ietvertajai definīcijai, ka valsts informācijas sistēma ir strukturizēts informācijas tehnoloģiju un datu bāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana.

Centrs kopš 2005.gada septembra ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu attīsta NMKK informācijas sistēmu, kā arī vada un organizē sistēmas darbību, faktiski veicot valsts informācijas sistēmas pārziņa funkcijas, taču kā informācijas sistēmas pārzinis līdz šim nav ticis noteikts normatīvajos aktos.

Šī gada februārī Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) interneta portālā www.nmkk.lv  ierakstu skaits par Latvijas muzeju priekšmetiem pārsniedzis 1 miljonu (1 026 517 ieraksti). Portāls brīvi pieejams ikvienam interesentam tiešsaistē. Tā saturu veido Latvijas muzeji, bet tehnisko uzturēšanu nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs. Šobrīd portālā nmkk.lv apskatāmie digitalizētie muzeju priekšmeti jau gandrīz četras reizes pārsniedz klātienes ekspozīcijās un izstādēs pieejamo muzeju priekšmetu skaitu.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv