Internetā brīvi pieejami vairāk kā 1 miljons ierakstu par Latvijas muzeju priekšmetiem

Šī gada februārī Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) interneta portālā www.nmkk.lv  ierakstu skaits par Latvijas muzeju priekšmetiem sasniedzis 1 miljonu. Portāls brīvi pieejams ikvienam interesentam tiešsaistē. Tā saturu veido Latvijas muzeji, bet tehnisko uzturēšanu nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs. Šobrīd portālā nmkk.lv apskatāmie digitalizētie muzeju priekšmeti jau gandrīz četras reizes pārsniedz klātienes ekspozīcijās un izstādēs pieejamo muzeju priekšmetu skaitu.

Latvijas akreditētajos muzejos glabājas vairāk kā 6 miljoni Nacionālajā muzeju krājuma priekšmetu, kuri saskaņā ar Muzeju likumu ir nacionālā bagātība. Taču no tiem tikai 5% ir apskatāmi izstādēs un ekspozīcijās ierobežoto eksponēšanas iespēju un dažādu drošības apsvērumu dēļ, savukārt pārējie muzeju priekšmeti atrodas muzeju krātuvēs. Lai interesentiem piedāvātu iepazīt arī šīs vērtības, Kultūras informācijas sistēmu centrs ar Eiropas Savienības atbalstu īstenoja projektu “Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs”, kā ietvaros tika izveidots portāls – tiešsaistes digitāla datubāze, kuru muzeji regulāri papildina ar muzeju priekšmetu attēliem un pamatinformāciju par šiem priekšmetiem.

No vienas puses NMKK ir informācijas sistēma, kuru izmanto visu Latvijas akreditēto muzeju darbinieki – veic krājuma aprakstīšanu, ar to saistīto dokumentu plūsmu veidošanu, dokumentē priekšmetu restaurāciju u.c. ikdienas pienākumus. Savukārt sistēmas publiskais portāls nmkk.lv piedāvā ikvienam interesentam iespēju attālināti iepazīties ar muzeju krājumiem, meklēt kādus īpašus eksponātus vai krātuvēs esošos priekšmetus.

Muzeju krājumu digitalizācija un iekļaušana kopkatalogā veicina Latvijas muzeju krājumos esošās informācijas izmantošanu pētniecībai, zinātniskām publikācijām un mācību materiālu sagatavošanai. Savukārt projekta ietvaros izstrādātais un ieviestais e-pakalpojums veicina sabiedrības interesi un pieejamību Latvijas muzejos uzkrātajam kultūrvēsturiskajam mantojumam.

Šobrīd Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā pieejamo ierakstu skaits ir 1 026 517. 

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv