Balvas saņem E-prasmju nedēļas 2017 aktīvākās bibliotekāres

Šī gada aprīlī pēc E-prasmju nedēļas 2017 rezultātu apkopošanas veicināšanas balvas no E-prasmju nedēļas Latvijā rīkotājiem – Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) – saņēma tās bibliotekāres, kuras bija aktīvi iesaistījušas E-prasmju nedēļas pasākumu organizēšanā savā bibliotēkā.

Balvas saņēma:

 • Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles “Pārdaugava” vadītāja Natālija Putroma;
 • Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Žaneta Moiseja;
 • Jaunolaines bibliotēkas vadītāja Rita Jansone;
 • Valmieras bibliotēkas bibliotekāre Olga Kronberga;
 • Siguldas pagasta Centra bibliotēkas vadītāja Ieva Blaua;
 • Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Freidenfelde;
 • Ventspils Digitālā centra bibliotekāre Baiba Vanaga;
 • Latgales Centrālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Gedžūne;
 • Riebiņu novada Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre Svetlana Zahareviča;
 • Ventspils bibliotēkas Gāliņciema filiāles vadītāja Iveta Skapste;
 • Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja Gita Švarce;
 • Līvānu bibliotēkas bibliotekāre Inta Meļihova;
 • Saldus pilsētas bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja Daiva Neifalte.

2017. gadā E-prasmju nedēļa notika no 27. marta līdz 2. aprīlim, un to organizēja LIKTA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), savukārt Kultūras informācijas sistēmu centrs jau tradicionāli iesaistījās ikgadējās E-prasmju nedēļas rīkošanā kā nacionālais partneris, koordinējot sadarbību ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Nedēļas mērķis bija aicināt Latvijas iedzīvotājus un uzņēmējus pilnveidot savas digitālās prasmes, kā arī izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus.

“E-prasmju nedēļā” iespēju apgūt un uzlabot zināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā izmantoja vairāk nekā 24 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kas piedalījušies klātienes pasākumos, kā arī dažādos tiešsaistes digitālo prasmju novērtēšanas testos un konkursos. Nedēļas laikā visā Latvijā norisinājās 638 pasākumi.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv