Rīko semināru bibliotekāriem “Datubāzu resursi un rīki informācijas darbā”

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) 23. maijā rīko informatīvu semināru „Datubāzu resursi un rīki informācijas darbā” KISC Mācību klasē (Rīga, Tērbatas iela  53 – 7, 5. stāvā). Seminārs paredzēts pašvaldību publisko bibliotēku pārstāvjiem, un tajā tiks stāstīts par Centra abonētajām nacionālajām datu bāzēm –  uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēmu par Latviju letonika.lv, Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojumu Lursoft Laikrakstu bibliotēka un ziņu aģentūras LETA arhīvu – Latvijas bibliotēkām, kā arī par Centra piedāvātajiem resursiem internetā – Pārrobežu e-arhīvu www.earchive-estlatrus.eu un mašīntulkošanas rīku Hugo.lv  Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar datu bāzes ProQuest e-grāmatu, laikrakstu un videoierakstu kolekciju pašvaldību publiskajām bibliotēkām.

Seminārā piedalīsies  KISC sadarbības partneru – sabiedrības “Tilde”, LETA un SIA “Lursoft” – pārstāvji, lai iepazīstinātu resursu lietotājus ar jaunākajiem sistēmu piedāvājumiem un rosinātu e-resursu izmantošanu, tādējādi veicinot bibliotēku darbinieku un lietotāju digitālās prasmes, izglītību un pašizglītību.

Divām no minētajām datu bāzēm – “Lursoft” Laikrakstu bibliotēkai un letonika.lv. Kultūras informācijas sistēmu centrs Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas “Gaismas tīkls” ietvaros nodrošina pieeju visās pašvaldību publiskajās bibliotēkās par valsts finansējumu.

Vairāk informācijas par semināru un  par datubāzu abonēšanas iespējām:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Tālrunis: 67844896
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv

Semināra programma (136 KiB)
2017 05 23 ProQuest For Public Libraries (2.3 MiB)
2017 05 23 ProQuest Presentation PAVN (2.5 MiB)
2017 05 23 Public Library Complete Presentation (649 KiB)