Centra pārstāvji darba vizītē apmeklē Latvijas Kultūras akadēmiju

Piektdien, 19. maijā Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) pārstāvji darba vizītē apmeklēja Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA), lai iepazīstinātu augstskolas mācībspēkus un studējošos ar KISC īstenotajiem projektiem, kuri sniedz jaunas iespējas kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī nodrošina mantojuma un kultūras informācijas pieejamību plašam iedzīvotāju lokam.

Pagājušajā gadā KISC nāca ar jaunu iniciatīvu – lai veicinātu savstarpēju informētību un sadarbību kultūras nozares iestāžu vidū, KISC pārstāvji apmeklēja vairākas Kultūras ministrijas padotības iestādes un prezentēja Centra īstenotos projektus un piedāvātos resursus, kuri varētu būt noderīgi un izmantojami šo iestāžu pārstāvju darbā.

Gada laikā Centra pārstāvji ieradušies ar prezentāciju vairākās iestādēs, kur KISC projektu vadītāji un koordinatori pastāstīja par dažādu projektu ietvaros radītajiem interneta brīvpieejas resursiem, piemēram, interneta tulkotāju Hugo.lv, TV un radio ierakstu portālu Diva.lv, Latvijas nacionālo muzeju krājumu internetā nmkk.lv, kā arī par KISC piedāvātajiem resursiem un pakalpojumiem, piemēram, dažādu žurnālu un rakstu krājumu pilnu tekstu elektroniskajām datubāzēm, mācību semināriem un vebināriem, kuri šobrīd galvenokārt tiek izmantoti publiskajās un augstskolu bibliotēkās, bet kuri varētu būt noderīgi arī kultūras iestāžu pārstāvju darbā.

Kultūras informācijas sistēmu centrs aicina arī citas kultūras iestādes šādā veidā apmeklēt citai citu, tādējādi veicinot labāku izpratni savu darbinieku vidū par citu nozares iestāžu darbu un radot plašāku skatījumu uz procesiem nozarē kopumā. Šādas vizītes ir arī iespēja vienam otru personiski iepazīt, kas ir nozīmīgs faktors labākas sadarbības veidošanai starp nozares pārstāvjiem.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
Kultūras informācijas sistēmu centra
projekta vadītāja asistente
tel. 67844902
e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv