Kultūras informācijas sistēmu centrs apbalvo monētu „Pasaku monēta II. Eža kažociņš” publisko bibliotēku nominācijā

Ceturtdien, 25. maijā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ar svinīgu ceremoniju noslēdzās Latvijas Bankas rīkotā sabiedrības aptauja „Latvijas gada monēta 2016”, kurā piedalījās 16 581 balsotājs, daudzi no pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Tādēļ šajā aptaujā jau tradicionāli arī publisko bibliotēku lietotājiem tiek dota iespēja noteikt savu favorīti, un šajā gadā tā bija Gundegas Muzikantes un Ligitas Franckevičas veidotā monēta „Pasaku monēta II. Eža kažociņš”, kurai Atzinības rakstu pasniedza Gada monētas aptaujas ikgadējais sadarbības partneris ar bibliotēkām – Kultūras informācijas sistēmu centrs.

Kultūras informācijas sistēmu centra direktora vietniece Sandra Ozoliņa un sabiedrības “Tilde” valdes locekle Indra Sāmīte pasniedz Atzinības rakstus publisko bibliotēku visaugstāk novērtētās monētas “Pasaku monēta II. Eža kažociņš” autorēm Gundegai Muzikantei un Ligitai Franckevičai

Aptauja “Latvijas gada monēta” ir būtiskākais monētu mākslas gada notikums Latvijā, kas ļauj parādīt mākslinieku ieguldījumu šajā īpašajā mākslas žanrā un noskaidrot, kā sabiedrība vērtē paveikto un kādas tēmas, mākslinieciskie risinājumi tai šķiet vispievilcīgākie.

2016. gadā izlaistas septiņas kolekcijas monētas, kas stāsta par Latvijas kultūru, vēsturi un cilvēkiem:

- Pasaku monēta II. Eža kažociņš (mākslinieki Gundega Muzikante un Ligita Franckeviča),

- “Baltars”. Porcelāns (māksliniece Frančeska Kirke),

- Nacionālais uzņēmējs (mākslinieki Paulis Liepa un Ivars Drulle),

- Zelta saktas. Ripsakta (mākslinieki Ingūna Elere un Solvita Rulle),

- Janis Rozentāls (mākslinieki Sandra Krastiņa un Jānis Strupulis),

- Ziemassvētku kaujas (mākslinieki Kristaps Ģelzis un Ligita Franckeviča),

- Zeme (mākslinieks Mārcis Kalniņš),

Tradicionālajā sabiedrības aptaujā par “Latvijas gada monētu 2016″ atzīta “Pasaku monēta II. Eža kažociņš” (Monētas lapa).

Kultūras informācijas sistēmu centrs Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās organizēja aptauju par Gada monētu, aicinot un motivējot bibliotēkas piedalīties šajā kampaņā un erudīcijas spēlē un izplatot bibliotēkām bankas sagatavoto informāciju par Gada monētu.

Pielikumā: Latvijas Bankas sagatavotā preses relīze par balsošanas akcijas “Gada monēta 2016″ rezultātiem.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
Kultūras informācijas sistēmu centra
projekta vadītāja asistente
tel. 67844902
e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv
17 05 25 Gada monetas rezultāti (60.0 KB)