Ik gadu pieaug elektroniskā resursa Britannica Online izmantojums bibliotēkās

Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra apkopoto statistiku, pēdējos gados uzziņu izdevumu sistēma Britannica Online ieguvusi aizvien lielāku popularitāti un  būtiski palielinājies tās lietotāju loks. Līdz ar izdevēja jauno Public Libraries Collection  piedāvājumu, par datubāzes abonentiem kļuva arī publiskās bibliotēkas. Iepriekš bija pieejama tikai Academic Edition kolekcija, kas ir vairāk piemērota universitāšu bibliotēkām. Britannica Online var lepoties ar  1 647 240  informācijas šķirkļu skatījumu, 2015. gadā tas bija 1 642 312. Pašvaldību publisko bibliotēku grupā  aktīvākie datubāzes izmantotāji ir bijuši Jelgavas, Tukuma un Valmieras bibliotēku lietotāji.

Attēlā: Britannica Online izmantojums pašvaldību publiskajās bibliotēkās

Savukārt speciālo un zinātnisko bibliotēku grupā visaugstāko informācijas meklējumu skaitu sasniegušas Latvijas Universitātes bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Attēlā: Britannica Online izmantojums speciālajās un zinātniskajās bibliotēkās

Datubāzes Britannica Online tāpat kā pārējo starptautisko datubāzu abonēšana notiek starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic Information for Libraries elektroniskā informācija bibliotēkām) Licencēšanas programmas ietvaros. Kultūras informācijas sistēmu centrs ir EIFL nacionālais partneris, dalība šajā organizācijā Latvijas bibliotēkām nodrošina pieeju autoritatīviem pasaules informācijas un izglītības resursiem par speciālu abonēšanas maksu ar atlaidi līdz pat 90 % no standarta cenas.

Datubāzu abonēšana notiek projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, un šo projektu KISC īsteno kopš 2001. gada ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un uzticamu Latvijas un ārvalstu elektronisko resursu pieeju visplašākajam bibliotēku lietotāju lokam. Projekta nosacījumi paredz, ka bibliotēku apmeklētājiem pieeja abonētajām datubāzēm ir bezmaksas.

Kopumā 2016. gadā projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros  bibliotēkām tika nodrošināta 22 nacionālo un starptautisko datubāzu resursu pieeja. Šogad – 2017. gadā – programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros tiek abonētas 22 datubāzes, no kurām 3 ir latviešu valodā, 2 krievu valodā un 17 angļu valodā.

Vairāk informācijas par datubāzu abonēšanas iespējām:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Tālrunis: 67844896
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv