Latvijas bibliotēkās joprojām visvairāk izmantotākā – universālo publikāciju datubāze EBSCO

Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) apkopoto statistiku, 2016. gadā tāpat kā iepriekšējos gadus projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros visvairāk izmantotā datubāze bijusi daudznozaru pilntekstu žurnālu, grāmatu, uzziņu izdevumu un analītisko apskatu datubāze EBSCO, kas ir augsti novērtēta gan publiskajās, gan zinātniskajās un speciālajās bibliotēkās, un pavisam to abonējušas 33 bibliotēkas. Gada laikā pavisam reģistrētas 10 730 820 izmantošanas sesijas, atverot 29 635 370 šķirkļus, 2015. gadā attiecīgi šie rādītāji sastādīja 9 169 985 sesijas un 30 055 531 skatīto šķirkļu. Izmantošanas statistiku būtiski ir ietekmējusi jaunā rīka EBSCO Discovery Services pieejamība sešās lielākajās bibliotēkās.  Pašvaldību publisko bibliotēku vidū aktīvākie datubāzes izmantotāji ir bijuši Ventspils, Bauskas, Jelgavas un Gulbenes zinātniskās bibliotēkas lietotāji.

Attēlā: EBSCO izmantojums pašvaldību publiskajās bibliotēkās

Savukārt speciālo un zinātnisko bibliotēku grupā visaugstākais informācijas meklējumu skaits ir sasniegts Latvijas Universitātes bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Lauksaimniecības universitātes bibliotēkā.

Attēlā: EBSCO izmantojums speciālajās un zinātniskajās bibliotēkās

EBSCO datubāze tiek abonēta starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic Information for Libraries elektroniskā informācija bibliotēkām) Licencēšanas programmas ietvaros. Kultūras informācijas sistēmu centrs ir nacionālais partneris šajā programmā, un mūsu dalība šajā organizācijā Latvijas bibliotēkām nodrošina pieeju autoritatīviem pasaules informācijas un izglītības resursiem par speciālu abonēšanas maksu ar atlaidi līdz pat 90 % no standarta cenas. Saskaņā ar EIFL apkopotajiem datiem, EBSCO datubāzes abonētāji šādā veidā ietaupījuši EUR 4 547 118,05. Šis aprēķins veikts, pamatojoties uz abonēšanas maksas un lejupielādēto publikāciju skaitu.

Datubāzu abonēšana notiek projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, un šo projektu KISC īsteno kopš 2001. gada ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un uzticamu Latvijas un ārvalstu elektronisko resursu pieeju visplašākajam bibliotēku lietotāju lokam. Projekta nosacījumi paredz, ka bibliotēku apmeklētājiem pieeja abonētajām datubāzēm ir bezmaksas.

Kopumā 2016. gadā projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros  bibliotēkām tika nodrošināta 22 nacionālo un starptautisko datubāzu resursu pieeja. Šogad – 2017. gadā – programmas „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros tiek abonētas 22 datubāzes, no kurām 3 ir latviešu valodā, 2 – krievu valodā un 17 – angļu valodā.

Vairāk informācijas par datubāzu abonēšanas iespējām:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Tālrunis: 67844896
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv