Apkopota statistika par attālinātās pieejas izmantošanu publiskajās bibliotēkās

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāve, projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore Agrita Sagalajeva Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārā šī gada 18. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā prezentēja statistiku par enciklopēdiskā uzziņu resursa Letonika.lv attālinātās pieejas kura publiskajām bibliotēkām tiek piedāvāta kopš šī gada 1. janvāra, izmantošanu.

Aktīvākās attālinātās pieejas izmantotājas ir Ventspils bibliotēka, Rīgas Centrālā bibliotēka, Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Valmieras bibliotēka, Kuldīgas Galvenā bibliotēka, Jelgavas pilsētas bibliotēka, Tukuma bibliotēka, Preiļu novada Galvenā bibliotēka, Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Madonas novada bibliotēka.

Minētās bibliotēkas elektronisko resursu izmantošanu veicinājušas, izmantojot dažādas mūsdienīgas un interaktīvas metodes un rīkojot dažādus pasākumus, piemēram, virtuālās orientēšanās sacensības, QR kodu krustvārdu mīklu minēšanu, konkursus, e-stundas, kā arī veidojot krāsainus  un atraktīvus vizuālos drukātos materiālus – bukletus un informatīvos ceļvežus

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv.