Interneta meklētāja “Primo” ieviešanas pasākums:foto

Ceturtdien, 19. oktobrī Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) rīkoja interneta meklētāja Primo ieviešanas pasākumu, kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas piecām valsts nozīmes bibliotēkām – Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB), Latvijas Universitātes bibliotēkas (LUB), Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas (RTU ZB), Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas (RSUB) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālās bibliotēkas(LLUFB). Minētajās bibliotēkās šogad ieviests starptautiski atzīts un augstu novērtēts  interneta meklētājs Primo, kas paredzēts informācijas meklēšanai akadēmiskos un drošticamos elektroniskajos resursos, kas tiek piedāvāts minētajās bibliotēkās. Primo darbību Latvijas bibliotēkās nodrošina KISC.

Kā jau teikts, ar meklētāju Primo iespējams meklēt elektroniskajos resursos, kuri tiek veidoti LNB, LUB, RTU ZB, RSUB un LLUFB, piemēram, LNB Digitālajā bibliotēkā, kas lietotājam piedāvā tādas daudzveidīgas kolekcijas, kā periodikas datubāzi, karšu kolekciju, latviešu grāmatu kolekciju u.c. Arī liela daļa no šo materiālu pilnajiem tekstiem pieejama tiešsaistē attālināti. Tāpat meklēšana tiek piedāvāta minēto augstskolu – LU, RTU, RSU un LLUFB – bibliotēku noslēguma darbu un publikāciju datubāzēs.

Lietotājam Primo vidē ir plašas iespējas meklēt gan vienkārši pēc atslēgas vārda, gan paplašināti. Atlasītajiem ierakstiem var pielietot daudzveidīgus filtrus, piemēram, atlasīt detalizētāk – pēc autora, izdošanas gada, valodas, kurā darbs pieejams, un citiem dažādiem kritērijiem. Tāpat meklēšanas procesā iespējams veidot savas izlases no atlasītajiem ierakstiem, pievienot tiem grāmatzīmes un sūtīt tos uz e-pastu. Primo lietotāji var meklēt arī visu lielo valsts nozīmes un augstskolu zinātnisko bibliotēku Kopkatalogā, kurā pieejama informācija par dažādiem bibliotēku krājumos esošiem resursiem – grāmatām, preses izdevumiem, rakstiem, notīm, rokrakstiem un audiovizuāliem materiāliem. Turklāt minēto piecu bibliotēku reģistrētajiem lasītājiem Primo meklēšanas vidē iespējams attālināti veikt arī grāmatu pasūtījumus.

Visas piecas bibliotēkas, kurās ieviests meklētājs Primo, strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu Aleph.  Gan Primo, gan Aleph izstrādājis vadošs starptautiska mēroga uzņēmums ExLibris, kas piedāvā vēl daudzus dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām. Šobrīd Eiropas Komisija parakstījusi starpinstitucionālu sadarbības līgumu ar uzņēmumu ExLibris par programmas Primo piegādi arī desmit Eiropas Savienības iestāžu bibliotēkām, tai skaitā Eiropas Komisijas, ES Padomes, Eiroparlamenta u.c. bibliotēkām. 

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv