Aicinām Latvijas bibliotēkas pieteikties EIFL publisko bibliotēku inovāciju balvai

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) kā starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (elektroniskā informācija bibliotēkām) nacionālais pārstāvis aicina Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas pieteikties inovāciju balvai (EIFL Public Library Innovation Award).

Starptautiskā bezpeļņas organizācija EIFL (elektroniskā Informācija bibliotēkām) izsludina konkursu publiskajām bibliotēkām par iespēju iegūt inovāciju balvu.  Balva ir dibināta 2011. gadā un šajā laikā to ir ieguvušas daudzas Āfrikas, Āzijas, Eiropas un Latīņamerikas bibliotēkas, vairākas reizes to ir saņēmušas arī Latvijas bibliotēkas. Inovāciju balvu no Latvijas līdz šim ir saņēmusi Pelču pagasta bibliotēka par projektu bērniem “Mazā novadpētniecības skola” (2014).

Konkursā tiek aicinātas piedalīties bibliotēkas, kuras sniedz ar IT saistītus inovatīvus pakalpojumus vietējās sabiedrības iedzīvotājiem, tādējādi būtiski uzlabojot vietējas kopienas dzīves kvalitāti šādās jomās:

  • Ekonomiskā labklājība un nodarbinātība
  • Lauksaimniecība un ilgtspējīga lauksaimniecība
  • Veselība un higiēna
  • Digitālā iekļaušana
  • Dzimumu līdztiesība un sieviešu un meiteņu iespējas
  • Izglītība visiem
  • Klimata pārmaiņas un citi jautājumi, kas ietekmē vidi.

Ja jūs piedāvājat novatoriskus pakalpojumus kādā no minētajām jomām, nekavējieties un dalieties ar šo pieredzi! EIFL vēlas apkopot šos stāstus par inovatīviem un efektīviem pakalpojumiem un dalīties tajos ar iespējami plašāku starptautisko sabiedrību, lai vēlreiz akcentētu bibliotēku neatsveramo lomu un ieguldījumu vietējas sabiedrības attīstībā.

Konkursa balva ir USD 1500.00 un iespēja prezentēt savus pakalpojumus starptautiskā konferencē vai sanāksmē. Pieteikumu jāiesniedz angļu, krievu, franču vai spāņu valodā. Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 11. janvāris.

Vairāk informācijas par balvu ŠEIT

Informāciju sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Tālrunis: 67844896
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv