Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga 10 gadu ieviešanas pasākums

Šogad aprit 10 gadi, kopš tika ieviesta apjomīga, Latvijas muzejus visaptveroša informācijas sistēma projekta “Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” (NMKK) ietvaros. Lai Latvijas muzeju profesionālajā sabiedrībā atgādinātu šī nozīmīgā projekta ieviešanas desmitgadi, Kultūras informācijas sistēmu centrs kā projekta īstenotājs ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu š. g. 6. decembrī Rīgas Motormuzejā  rīko Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga 10 gadu ieviešanas pasākumu, kurā aicināti piedalīties Latvijas muzeju vadītāji. Pasākumā paredzēta paneļdiskusija “Muzejs un tehnoloģijas”, saruna par to, kā pārdot pārmaiņas, savukārt noslēgumā tiks pasniegti  pateicības raksti aktīvākajiem NMKK satura veidotājiem.

NMKK ir informācijas sistēma, kuru izmanto visu Latvijas akreditēto muzeju darbinieki – veic krājuma aprakstīšanu, ar to saistīto dokumentu plūsmu veidošanu, dokumentē priekšmetu restaurāciju u.c. ikdienas pienākumus. Sistēmas brīvpieejas publiskais portāls www.nmkk.lv piedāvā ikvienam interesentam iespēju tiešsaistē iepazīties ar muzeju krājumiem, meklēt kādus īpašus eksponātus vai krātuvēs esošos priekšmetus.

Muzeju krājumu digitalizācija un iekļaušana kopkatalogā veicina Latvijas muzeju krājumos esošās informācijas izmantošanu pētniecībai, zinātniskām publikācijām un mācību materiālu sagatavošanai. Savukārt projekta ietvaros izstrādātais un ieviestais e-pakalpojums rosina sabiedrības interesi un nodrošina pieejamību Latvijas muzejos uzkrātajam kultūrvēsturiskajam mantojumam. Ja reāli līdz ekspozīcijām un izstādēm nonāk tikai 5% muzeju krājuma, tad NMKK portāls virtuālajā vidē šobrīd lietotājam jau piedāvā informāciju par 1 101 015 jeb 17,6 % muzeju priekšmetu no Latvijas nacionālā muzeju krājuma.

Viens no NMKK būtiskākajiem devumiem Latvijas kultūras nozarei ir nepastarpināta datu nodošana Eiropas digitālajai bibliotēkai Europeana. Ievietojot informāciju par muzeja priekšmetu sistēmā, muzeja darbiniekam ir tikai jānorāda, vai informācija par priekšmetu ir nododama uz Europeana, un sistēma automātiski veic visu datu nodošanu Eiropas kultūras mantojuma virtuālajai krātuvei. Digitalizētie objekti no Latvijas muzejiem integrēti Europeana vairāku secīgu starptautisku sadarbības projektu – Athena, Linked Heritage un Athena Plus – rezultātā. Šo sadarbības projektu nacionālais pārstāvis Latvijā vienmēr bijis Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC), un šie projekti tikuši īstenoti sadarbībā ar KISC administrēto projektu „Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” (NMKK), kura ietvaros tika realizēta apjomīga Latvijas muzeju priekšmetu digitalizācija, un vairāk kā 12 000 muzeju priekšmetu apraksti, kas tika nodoti uz Europeana, tika tulkoti angļu, vācu, krievu un franču valodās. Tas savukārt daudzkārt palielina iespēju uzzināt par Latvijas muzeju vērtībām cittautu kultūras un mākslas pētniekiem, muzeju speciālistiem, kā arī jebkuram interesentam Eiropā un pasaulē.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv