Uzaicinājums piedalīties apspriedē ar piegādātājiem

Lai sagatavotu iepirkuma tehnisko specifikāciju un vienlīdzīgas atlases prasības, Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu, pirms audiovizuālā satura izplatīšanas aprīkojuma piegādes iepirkuma sākšanas, uzaicina piegādātājus uz apspriedi.

Apspriede notiks KISC telpās – 2017.gada 14.decembrī plkst.12.00, Tērbatas ielā  53-2, Rīgā. Lūdzam iepriekš pieteikt dalību KISC kontaktpersonai Aldim Liepam (tālr.67843087, e-pasts: aldis.liepa@kis.gov.lv), kā arī ziņot par jautājumiem, kas rodas gatavojoties piegādātāju apspriedei.

Apspriedē ar piegādātājiem ir paredzēts pārrunāt ieinteresēto piegādātāju rīcībā esošo projektoru parametrus, lai novērtētu projektoru tehniskās iespējas.

Minimālās funkcionālās prasības projektoriem:

  • Izšķiršanas spēju vismaz 2K (2048 x 1080)
  • Gaismas avota spilgtumu vismaz 8000 Lūmeni (atbilstoši Digital Cinema Initiatives (DCI) standarta specifikācijai)
  • Plānoto ekrāna lielumu vismaz 10m

Izskatāmie jautājumi ieinteresēto piegādātāju sanāksmē:

  • Iespējas veikt ieinteresēto piegādātāju rīcībā esošo projektoru demonstrāciju, lai novērtētu projektoru tehniskās iespējas;
  • Minimālās prasības pretendentiem;

Minimālās funkcionālās prasības projektoriem attiecībā uz:

  • Dažas funkcionālās prasības, piem., iekārtu garantijas nodrošināšana un to apkalpošana
  • Prasības piegādēm (iespējamais piegāžu termiņš, optimālais piegādes termiņš, industrijā pieņemtais garantijas termiņš un garantijas nosacījumi, rezerves daļu un ātri nolietojošos daļu piegādes kārtība).

Informācija, kura nepieciešama piegādātājiem, lai varētu iesniegt piedāvājumu iepirkumam.

Jautājumi, kurus rakstveidā iesnieguši ieinteresētie piegādātāji.

Apspriede ar ieinteresētajiem piegādātājiem tiks protokolēta audioierakstā, informācija par sapulces dalībniekiem un pārskats par apspriedē pieņemtajiem lēmumiem tiks publicēts Pasūtītāja pircēja profilā.