Apkopota statistika par enciklopēdiskā resursa Letonika.lv izmantošanu Latvijas bibliotēkās

Šī gada sākumā Kultūras informācijas sistēmu centrs apkopojis informāciju par enciklopēdiskā uzziņu resursa Letonika.lv izmantošanu Latvijas publiskajās un zinātniskajās augstskolu bibliotēkās. Iegūtie dati uzrāda Letonika.lv skatījumu skaitu katrā Latvijas bibliotēkā 2017. gadā, tādējādi dodot uzskatāmu priekšstatu par bibliotēku aktivitāti, piedāvājot iedzīvotājiem bibliotēkā pieejamos elektroniskos resursus, kuru izmantošana lietotājiem tiek nodrošināta bez maksas.

Enciklopēdiskā resursa Letonika.lv izmantošana pašvaldību publiskajās bibliotēkās:

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktīvākās Letonika.lv izmantotājas ir Ventspils bibliotēka, Rīgas Centrālā bibliotēka, Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Valmieras bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka, Alūksnes pilsētas bibliotēka, Kuldīgas Galvenā bibliotēka, Jelgavas pilsētas bibliotēka, Jēkabpils pilsētas bibliotēka, Salaspils novada bibliotēka, Balvu Centrālā bibliotēka, Siguldas novada Siguldas pagasta bibliotēka.

Enciklopēdiskā resursa Letonika.lv izmantošana valsts nozīmes un zinātniskajās bibliotēkās:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktīvākās Letonika.lv izmantotājas šajā sektorā ir Latvijas Universitātes bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Ventspils augstskolas bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Kopš 2017. gada 1. janvāra visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām ir nodrošināta enciklopēdiskā resursa Letonika.lv attālināta pieeja, kas nozīmē, ka ikviens šo bibliotēku reģistrēts lietotājs var savā bibliotēkā saņemt attālinātās pieejas datus un piekļūt Letonika.lv arī no mājām vai jebkuras citas vietas ārpus bibliotēkas.

Kultūras informācijas sistēmu centrs sagatavojis arī statistiku par Letonika.lv attālinātās pieejas izmantošanu pašvaldību publiskajās bibliotēkās:

Attālinātās pieejas aktīvākie izmantotāji bijuši no Ventspils bibliotēkas, Rīgas Centrālās bibliotēkas, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas, Valmieras bibliotēkas, Jelgavas pilsētas bibliotēkas un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas.

Minētās bibliotēkas elektronisko resursu izmantošanu veicinājušas, izmantojot dažādas mūsdienīgas un interaktīvas metodes un rīkojot dažādus pasākumus, piemēram, virtuālās orientēšanās sacensības, QR kodu krustvārdu mīklu minēšanu, konkursus, e-stundas, kā arī veidojot krāsainus  un atraktīvus vizuālos drukātos materiālus – bukletus un informatīvos ceļvežus.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv.