Centrs uzsācis jauna datu veidošanas standarta abonēšanu valsts nozīmes bibliotēkām

Kultūras informācijas sistēmu centrs ar šo gadu uzsāk jaunā datu veidošanas standarta RDA (Resource Description and Access – Resursu apraksts un piekļuve) abonēšanu visām Latvijas bibliotēkām, kuras strādā un veido Kopkatalogu integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā Aleph. RDA standartā izvirzīti noteikti mērķi un principi, kā jāveic bibliotēkās esošo grāmatu un citu iespieddarbu apraksti, lai pēc iespējas precīzi un izsmeļoši atbilstu lietotāja izvirzītajiem meklēšanas kritērijiem.

RDA standarta brīvpieeju KISC nodrošina bibliotekāriem no sekojošām valsts nozīmes bibliotēkām:  Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālās bibliotēkas, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas, Latvijas Universitātes bibliotēkas, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkas, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēkas, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēkas, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas, Latvijas Kultūras koledžas bibliotēkas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkas.

No 2017. gada 1. decembra minētajās bibliotēkās uzsākts veidot monogrāfiju bibliogrāfiskos ierakstus Kopkatalogā atbilstoši jaunajam datu veidošanas standartam.

Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina sistēmas integrētās bibliotēku sistēmas Aleph un Kopkataloga darbību minētajās Latvijas bibliotēkās.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv