Rīko semināru “Datubāzu un interneta resursi un rīki informācijas darbā”

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) 25. janvārī rīko informatīvu semināru „Datubāzu un interneta resursi un rīki informācijas darbā” KISC Mācību klasē (Rīga, Tērbatas iela  53 – 7, 5. stāvā). Seminārs paredzēts speciālo un zinātnisko bibliotēku pārstāvjiem, un tajā tiks stāstīts par Centra abonētajām nacionālajām datu bāzēm –  par uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēmu par Latviju letonika.lv un par Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojumu Lursoft Laikrakstu bibliotēka, kā arī par Centra piedāvātajiem resursiem internetā – Pārrobežu e-arhīvu www.earchive-estlatrus.eu, mašīntulkošanas rīku Hugo.lv un Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu internetā www.nmkk.lv.

Seminārā piedalīsies  KISC sadarbības partneru – sabiedrības “Tilde” un SIA “Lursoft” – pārstāvji, lai iepazīstinātu resursu lietotājus ar jaunākajiem sistēmu piedāvājumiem, rosinātu e-resursu lietderīgu un aizraujošu pielietojumu, kā arī izmantošanu ērtākam mācību procesam, tādējādi veicinot bibliotēku darbinieku un lietotāju digitālās prasmes, izglītību un pašizglītību.

Kultūras informācijas sistēmu centrs līdzfinansē pieeju abām minētajām datu bāzēm – “Lursoft” Laikrakstu bibliotēkai un letonika.lv – speciālajās un zinātniskajās bibliotēkās.

Vairāk informācijas par semināru un  par datubāzu abonēšanas iespējām:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Tālrunis: 67844896
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv

Semināra programma 25-01-2017 (127 KiB)