Statistika par valsts nozīmes bibliotēku veidotā Kopkataloga un interneta meklētāja Primo izmantošanu 2017. gadā

Noslēdzoties 2017. gadam, Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) apkopojis datus par valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā Kopkataloga (sistēmā ALEPH 500) un interneta meklētāja Primo izmantošanu pērnajā gadā. Saskaņā ar doto statistiku, 2017. gadā informācija Kopkatalogā meklēta  522 858 reizes. To apmeklējuši 127 648 lietotāji, kopumā veicot 2 816 885 lapu skatījumus. Kopš pagājušā gada jūnija piecās Latvijas valsts nozīmes bibliotēkās ieviests arī interneta meklētājs Primo, kuru jau apmeklējuši 49 292 lietotāji, veicot 87 613 meklēšanas pieprasījumus.

Informācija Kopkatalogā bieži meklēta ne tikai no Latvijas, bet arī no dažādām ārvalstīm. Visaktīvāk Kopkatalogu izmantojuši lietotāji no Lietuvas (2 671 informācijas meklējums jeb sesija), no Vācijas (2 277 sesijas), no ASV  (1 640 sesijas), no Igaunijas (1 086 sesijas), no Lielbritānijas (1 011 sesijas), no Somijas (867 sesijas),no Krievijas (700 sesijas) u.c. Arī jaunieviesto meklētāju Primo izmantojuši lietotāji no citām valstīm. Visbiežākie Primo lietotāji bijuši no Vācijas, no Lielbritānijas un no Lietuvas.

Integrēto bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH 500 lieto un valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogu veido Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka, Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka. Minēto bibliotēku izveidoto un ALEPH 500 sistēmā pieejamo datubāzu sarakstu skatīt: Informācija par datubāzēm

Šobrīd Kopkatalogā pieejami gandrīz 874 tūkstoši ierakstu. Minētās bibliotēkas regulāri papildina Kopkatalogu ar jauniem ierakstiem. 2017. gadā tajā izveidots 38 431 jauns ieraksts. Vislielāko papildinājumu Kopkatalogā 2017. gadā devušas sekojošas bibliotēkas: Latvijas Nacionālā bibliotēka (18 567 ieraksti), Rīgas Tehniskās Universitātes bibliotēka (8 153 ieraksti), Latvijas Universitātes bibliotēka (7 370 ierakstu) un LU Akadēmiskā bibliotēka (2 732 ieraksti).

Savukārt piecās Latvijas valsts nozīmes bibliotēkās – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), Latvijas Universitātes bibliotēkā (LUB), Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā (RTU ZB), Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā (RSUB) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālajā bibliotēkā(LLUFB) – šogad ieviests starptautiski atzīts un augstu novērtēts  interneta meklētājs Primo, kas paredzēts informācijas meklēšanai akadēmiskos un drošticamos elektroniskajos resursos, kas tiek piedāvāti minētajās bibliotēkās.

Ar meklētāju Primo iespējams meklēt elektroniskajos resursos, kuri tiek veidoti LNB, LUB, RTU ZB un RSUB, piemēram, LNB Digitālajā bibliotēkā, kas lietotājam piedāvā tādas daudzveidīgas kolekcijas, kā periodikas datubāzi, karšu kolekciju, latviešu grāmatu kolekciju u.c. Liela daļa no šo materiālu pilnajiem tekstiem pieejama tiešsaistē attālināti. Tāpat meklēšana tiek piedāvāta minēto augstskolu – LU, RTU un RSU – bibliotēku noslēguma darbu un publikāciju datubāzēs.

Lietotājam Primo vidē ir plašas iespējas meklēt gan vienkārši pēc atslēgas vārda, gan paplašināti. Atlasītajiem ierakstiem var pielietot daudzveidīgus filtrus, piemēram, atlasīt detalizētāk – pēc autora, izdošanas gada, valodas, kurā darbs pieejams, un citiem dažādiem kritērijiem. Primo lietotāji var meklēt arī visu lielo valsts nozīmes un augstskolu zinātnisko bibliotēku Kopkatalogā.

Visas piecas bibliotēkas, kurās ieviests meklētājs Primo, strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH.  Gan Primo, gan ALEPH izstrādājis vadošs starptautiska mēroga uzņēmums ExLibris, kas piedāvā vēl daudzus dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām.

Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina ALEPH 500 un Primo tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām, un ir pārstāvis organizācijā IGeLU, kas ir starptautiska ExLibris Group produktu lietotāju organizācija (International Group of ExLibris Users) un kuras mērķis ir nodrošināt visu ExLibris produktu  lietotāju un kompānijas ExLibris sadarbību un veicināt šo sistēmu attīstību, atbilstoši lietotāju vajadzībām.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv