Centrs kā nacionālais partneris iesaistās Digitālās nedēļas aktivitātēs

Šogad no 19. līdz 23. martam kā ik gadu Latvijā norisināsies informatīvā “Digitālā nedēļa 2018”, kas agrāk tika dēvēta par “E-prasmju nedēļu”. Tā Latvijā tiek organizēta Eiropas iniciatīvas ALL DIGITAL Week ietvaros un norisināsies jau 9. reizi. Digitālo nedēļu Latvijā koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA). Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) tradicionāli iesaistījies Digitālās nedēļas rīkošanā kā nacionālais partneris, koordinējot sadarbību ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām.

logo

Digitālajā nedēļā 2018 piedalīsies 27 valstis. Šajā gadā uzsvars tiks likts ne tikai, lai organizētu dažādu e-prasmju apguvi, bet arī, lai veicinātu iedzīvotāju pārliecību par savām prasmēm izmantot digitālās tehnoloģijas, vienlaikus šajā procesā domāt kritiski, izzināt un analizēt dažādus drošības riskus, kādi pastāv globālajā tīmeklī. Tiks akcentēta arī digitālo prasmju apguve atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām.

Šī gada Digitālā nedēļa paredz šādas galvenās tēmas:

  • Datos balstīta sabiedrība: kādi ieguvumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem no valsts pārvaldes atvērtajiem datiem;
  • Drošības jautājumi: kā droši izmantot internetu un digitālos rīkus, pasargāt savu digitālo identitāti un datus. Diskusija par Vispārīgās datu aizsardzības regulu;
  • Digitālās prasmes nākotnes digitālajam tirgum: jauniešu izglītība un prasmes
  • IT programmētāju diena: studentiem un pasniedzējiem.

Digitālās nedēļas ietvaros tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi, kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās, nevalstiskajās organizācijās, pašvaldībās un uzņēmumos. Būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos.

Digitālās nedēļas laikā  tiks turpināta iedzīvotāju integrēšana informācijas sabiedrībā un mazināta digitālā plaisa, informējot sabiedrību par iespējām e-prasmju apgūšanā un drošā pielietošanā, kā arī par valsts piedāvāto elektronisko pakalpojumu saņemšanas veidiem un to ērtāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv

Plašāka informācija par Digitālās nedēļas aktivitātēm bibliotēkās:
Inga Niedra,
Kultūras informācijas sistēmu centra vecākā referente
Tālr. 67844895; e-pasts: inga.niedra@kis.gov.lv