Sākas Digitālā nedēļa 2018

Šodien, 19. martā, ar atklāšanas pasākumu “Viedvalsts un digitālās prasmes” un augsta līmeņa politikas veidotāju un nozares līderu diskusiju sākas Digitālā nedēļa 2018. Latvijā tās norisi koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA). Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) tradicionāli iesaistījies Digitālās nedēļas rīkošanā kā nacionālais partneris, koordinējot sadarbību ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām.

Digitālā nedēļa 2018, kas agrāk tika dēvēta par E-prasmju nedēļu, tiek rīkota ik gadu un šogad norisināsies jau 9. reizi no 19. līdz 23. martam Eiropas iniciatīvas ALL DIGITAL Week ietvaros. Digitālajā nedēļā 2018 piedalīsies 27 valstis. Digitālās nedēļas mērķis ir pievērst uzmanību IKT prasmju nozīmei nodarbinātības un konkurētspējas jomā, IKT karjeras izvēlē, Eiropas līmeņa IKT prasmju ietvaru ieviešanā un sertificēšanā, kā arī digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Šajā gadā uzsvars tiks likts ne tikai, lai organizētu dažādu e-prasmju apguvi, bet arī, lai veicinātu iedzīvotāju pārliecību par savām prasmēm izmantot digitālās tehnoloģijas, vienlaikus šajā procesā domāt kritiski, izzināt un analizēt dažādus drošības riskus, kādi pastāv globālajā tīmeklī.

Digitālās nedēļas aktivitātēs Latvijā iesaistījušies vairāk nekā 300 partneri: IKT nozares uzņēmumi, ministrijas, pašvaldības, skolas, bibliotēkas un nevalstiskās organizācijas. Kopā plānoti vairāk nekā 500 pasākumi 66 novados un pilsētās visā Latvijā. Tiks organizēti gan centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs sekot līdzi interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi, kas notiks visos Latvijas reģionos. Būs iespējams pārbaudīt savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos.

Tīmeklī ir pieejams Digitālās nedēļas 2018 Ziņu izlaidums

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv

Plašāka informācija par Digitālās nedēļas aktivitātēm bibliotēkās:
Inga Niedra,
Kultūras informācijas sistēmu centra vecākā referente
Tālr. 67844895; e-pasts: inga.niedra@kis.gov.lv