Rīko semināru “Datubāzu un interneta resursi un rīki informācijas darbā”

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) 24. maijā rīko informatīvu semināru „Datubāzu un interneta resursi un rīki informācijas darbā” KISC Mācību klasē (Rīga, Tērbatas iela  53 – 7, 5. stāvā). Seminārs paredzēts pašvaldību publisko bibliotēku pārstāvjiem, un tajā tiks stāstīts par Centra abonētajām nacionālajām datu bāzēm –  par uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēmu par Latviju letonika.lv, par Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojumu Lursoft Laikrakstu bibliotēka un par Nacionālās ziņu aģentūras LETA datubāzēm un aktualitātēm. Tāpat klausītāji tiks iepazīstināti ar starptautiski atzīto un augstu novērtēto interneta meklētāju “Primo”, kura darbību piecās valsts nozīmes un augstskolu bibliotēkās – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), Latvijas Universitātes bibliotēkā (LUB), Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā (RTU ZB), Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā (RSUB) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālajā bibliotēkā (LLUFB) – nodrošina KISC.

Seminārā piedalīsies  KISC sadarbības partneru – sabiedrības “Tilde”, SIA “Lursoft” un LETA – pārstāvji, kā arī KISC pārstāvis, lai iepazīstinātu resursu lietotājus ar jaunākajiem sistēmu piedāvājumiem, rosinātu e-resursu lietderīgu un aizraujošu pielietojumu, kā arī izmantošanu ērtākam mācību procesam, tādējādi veicinot bibliotēku darbinieku un lietotāju digitālās prasmes, izglītību un pašizglītību.

Kultūras informācijas sistēmu centrs līdzfinansē pieeju abām minētajām datu bāzēm – “Lursoft” Laikrakstu bibliotēkai un letonika.lv – pašvaldību publiskajās bibliotēkās.

Pielikumā: semināra programma

Vairāk informācijas par semināru un  par datubāzu abonēšanas iespējām:
Agrita Sagalajeva
Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore
Tālrunis: 67844896
E-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv

Seminara programma (110.8 KB)