Aicinām piedalīties testā par valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu lietojamību

Šobrīd notiek darbs pie valsts pārvaldes iestāžu vienotas mājaslapu platformas izstrādes. Tas nozīmē, ka iestāžu mājaslapas tiks veidotas arī vienā stilā, lai tām būtu ērts un lietotājam draudzīgs izkārtojums. Tādēļ  mājaslapu izstrādātājiem ir ļoti svarīgi zināt iedzīvotāju viedokli, kādai informācijai jāatrodas valsts iestāžu mājaslapās un kā tā jāizkārto, lai tā lietotājam būtu viegli atrodama. Aicinām aizpildīt Valsts Kancelejas sagatavoto testu, kurā testa dalībniekiem jāizveido pēc saviem ieskatiem skaidra un loģiska mājaslapu struktūra jeb jāparāda, kādu informāciju lietotājs attēlotu mājaslapas pirmajā līmenī un kādu – otrajā līmenī. Šīs sadaļas būs visu iestāžu mājaslapām vienotas. Pirmā līmeņa sadaļām testa dalībnieks var nosaukumus mainīt, piedāvājot savu variantu.

Tests pieejams šeit: https://olc04n0p.optimalworkshop.com/optimalsort/61zy7631