Kopkataloga jaunumi 2018. gadā: „Mācību līdzekļi”

Šogad valsts nozīmes bibliotēku Kopkataloga (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) tematiskā sadaļa Mācību līdzekļi papildināta ar 78 jauniem ierakstiem par 2018. gadā izdotajām grāmatām, no kurām 13 paredzētas kā mācību grāmatas skolām:

 • Ansone, Gunta, Dabaszinības 2. klasei. Lielvārde : Lielvārds, 2018. 96 lpp.
 • Ansone, Gunta, Dabaszinības 1. klasei. Lielvārde : Lielvārds, [2018] 96 lpp.
 • Ehlvest, Jaan, Šaha ģimnāzija : darba burtnīca. Rīga : Jumava, [2018] 118, [1] lpp.
 • Ehlvest, Jaan, Šaha ģimnāzija. Rīga : Jumava, [2018] 159, [1] lpp. : ilustrācijas
 • France, Ilze, Matemātika 9. klasei : mācību grāmata. Lielvārde : Lielvārds, [2018] 224 lpp.
 • Helmane, Ineta, Matemātika 4. klasei : mācību grāmata. 2. daļa. Lielvārde : Lielvārds, 2018. 176 lpp.
 • Kriķis, Dainis, Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] 2 sējumi
 • Kriķis, Dainis, Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. 2. daļa. Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] 103, [1] lpp.
 • Kriķis, Dainis, Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. 1. daļa. Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] 189, [1] lpp.
 • Pumpure, Irīna, Vecmāmiņas pūra lāde. Rīga : Mācību Grāmata, 2018. 80 lpp
 • Raņķis, Ivars, Power Electronics. Riga : RTU Press, 2018. 288 lpp.
 • Žuļņevs, Nikolajs, Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā : ar komentāriem un ilustrācijām. Rīga : Mācību grāmata, 2018. 288 lpp.
 • Киселев, Андрей Петрович, Aritmētika : mācību grāmata pamatskolas vecuma bērniem. Ogre : I. Prūsis, 2018. 1 tiešsaistes resurss (140 lp.)

Izdevums Aritmētika : mācību grāmata pamatskolas vecuma bērniem Kopkatalogā brīvi lejuplādējams arī kā e-grāmata PDF formātā.

Visi Kopkataloga ieraksti par 2018. gada izdevumiem Kopkatalogā skatāmi  ŠEIT

Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs tiek veidots bibliotēku integrētajā sistēmā ALEPH 500, kuras tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.