Kopkataloga jaunumi 2018. gadā: Latvijas izzināšanai veltītas bērnu grāmatas

Aizvadītajā Latvijas valsts dibināšanas simtajā gadā valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) papildināts ar  jauniem ierakstiem par 2018. gadā izdotajām bērnu grāmatām, kuras veltītas Latvijas izzināšanai. Piedāvājam ieskatu šajā klāstā:

Latvija: darbojies ar prieku! Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] 32 lpp.

Maļinovska, Natālija, Latvija: darbošanās grāmata: lasi, krāso, mini, uzzini + spēle. Rīga : Latvijas Mediji, [2018] 24 lpp.

Markota, Dace, Latvija: mana pirmā enciklopēdija. Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] 119 lpp.

Rudovics, Andris, Latvija: mazā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018] 76 lpp.

Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs tiek veidots bibliotēku integrētajā sistēmā ALEPH 500, kuras tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.