Kopkataloga jaunumi 2018. gadā: Latvijai veltītas grāmatas

Aizvadītajā Latvijas valsts dibināšanas simtajā gadā valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs (integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500) papildināts ar  jauniem ierakstiem par 2018. gadā izdotajām, Latvijas valsts simtgadei veltītajām grāmatām. Piedāvājam ieskatu šajā klāstā:

Juris Aigars, Elga Apsīte, Elīna Apsīte-Beriņa, Liene Auniņa, Zanita Avotniece [un vēl 56 autori], Latvija : zeme, daba, tauta, valsts. Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. 751 lpp.

Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata. 2018. Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar izdevniecību “Zinātne”, 2018. 246, [1] lpp.

Latvija 1918-2018 : valstiskuma gadsimts. Rīga : Mansards, [2018] 366, [1] lpp.

Nacionālā enciklopēdija. Latvija. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. 862 lpp.

Butulis, Ilgvars, Lielā Latvijas vēstures grāmata. [Liepāja] : Liegra, [2018] 391 lpp.

Goldmanis, Juris, Latvijas vēstures ilustrētā hronoloģija : no viduslaikiem līdz mūsdienām. Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] 46 nenumurētas salocītas lpp.

Klišāns, Valdis, Latvijas vēsture : no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā. Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] 400 lpp.

Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs tiek veidots bibliotēku integrētajā sistēmā ALEPH 500, kuras tehnisko darbību Latvijas bibliotēkām nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.