Norit muzeju priekšmetu digitalizācija Jaunmoku pilī, Durbes pilī un Tukuma muzejā

Šonedēļ ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros notika Kultūras informācijas sistēmu centra vadītā muzeju priekšmetu digitalizācija Jaunmoku pilī, kur tika digitalizēti 425 priekšmeti, kā arī Tukuma muzeja filiālē – Durbes pilī (digitalizēti 1200 priekšmeti no Tukuma muzeja krājuma un Durbes pils ekspozīcijas). Visi nofotografētie un ieskenētie attēli tiks apstrādāti un iekļauti Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv), kur būs brīvi pieejami pieejami ikvienam interesentam apskatei internetā.