Centra pārstāves piedalās pirmajā Digitālā kultūras mantojuma dienā

Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāves, projekta koordinatore Annija Vucāne un projekta vadītāja asistente Ilma Elsberga, šī gada 22. maijā piedalījās pirmajā Digitālā kultūras mantojuma dienā, ko sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA), Kultūras informācijas sistēmas centru (KISC) un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) rīkoja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB). Visas dienas laikā interesenti varēja iepazīties ar digitalizētā un digitāli radītā kultūras mantojuma – laikrakstu, žurnālu, grāmatu, attēlu, karšu, nošu izdevumu, kino, audio un video ierakstu, arhīva dokumentu, kā arī kultūras pieminekļu arhīva lietu – krājumiem un kolekcijām. KISC pārstāves pasākuma apmeklētājus iepazīstināja ar KISC īstenotajiem projektiem – latviešu filmu portālu filmas.lv, Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu nmkk.lv, Pārrobežu e-arhīvu, Digitalizēto audio un video portālu Diva.lv.