Muzeju priekšmetu digitalizācija turpinās arī vasaras periodā

Arī vasaras periodā turpinās pirms pieciem mēnešiem Kultūras informācijas sistēmu centra vadībā uzsāktā Latvijas muzeju priekšmetu digitalizācija. Muzejos speciālistu komanda šobrīd skenē un fotografē visdažādākā veida un izmēra priekšmetus – fotogrāfijas, foto negatīvus, dokumentus, gleznas, afišas, arheoloģiskos priekšmetus, metāla un koka darbarīkus, ieročus, dažādas mēbeles, apģērbus un pat auto tehniku.

Digitalizācija norisinājusies un pabeigta Piebalgas muzeju apvienībā “Orisāre”, Turaidas muzejrezervātā, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā, J. Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas”, Jaunlaicenes muižas muzejā, Brāļu Jurjānu memoriālmuzejā “Meņģeļi”, Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Viesītes muzejā “Sēlija”, Jaunpils muzejā.

Jau drīzumā darbs tiks uzsākts arī Latgales Kultūrvēstures muzejā, Viļakas novada muzejā un Baltinavas pagasta muzejā, taču šobrīd fotografēšana norisinās Jēkabpils Vēstures muzejā.

2019. gada sākumā Kultūras informācijas sistēmu centrs kā partneris ERAF projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” uzsācis arhīvu un muzeju priekšmetu digitalizāciju, kuras ietvaros divu gadu laikā tiks digitalizēti 2000 Latvijas Nacionālajā arhīvā glabāti pergamenti – svarīgi Latvijas vēstures dokumenti, un 68 000 Latvijas akreditēto muzeju krājumā esoši priekšmeti. Tajā skaitā 30 īpaši atlasītiem priekšmetiem tiks veikta arī 3D digitalizācija. Visi attēli tiek iekļauti Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv) un būs brīvi pieejami ikvienam interesentam apskatei internetā.

Informācija kontaktiem:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv