Centrs pievienojies Starptautiskajai bibliotēku konsorciju koalīcijai

2019. gada vasarā Kultūras informācijas sistēmu centrs, mērķtiecīgi turpinot vairāku gadu garumā veiktās iestrādes un īstenoto sekmīgo starptautisko sadarbību, ir pievienojies Starptautiskajai bibliotēku konsorciju koalīcijai.

Starptautiskā bibliotēku konsorciju koalīcija (ICOLC) https://www.icolc.net/ ir neformāla apvienība, kura šobrīd apvieno aptuveni 200 bibliotēku konsorcijus no visas pasaules gan Ziemeļamerikā, gan Dienvidamerikā, Eiropā, Austrālijā, Āzijā un Āfrikā.

ICOLC mērķis ir atbalstīt  iesaistītos konsorcijus, sekmējot diskusijas un domu apmaiņu par  kopīgiem izaicinājumiem un uzdevumiem, ko nosaka globālās informācijas laikmets. Periodiski ICOLC izdod dažādus vienošanās memorandus, kas veicina bibliotēku un bibliotēku konsorciju darbu ikvienā dalības valstī.

ICOLC, kas pastāv no 1996. gada, divreiz gadā organizē sanāksmes, kas veltītas iesaistīto konsorciju informēšanai par jaunākajiem elektroniskajiem resursiem, elektroniskās informācijas izdevēju marketingu un citiem jautājumiem, kas ir svarīgi konsorciju vadībai un bibliotēkām.

Informācija kontaktiem:

Agrita Sagalajeva

Kultūras informācijas sistēmu centra programmas

“Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore

Tālr. 67844896; e-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv