Latvija Eiropas komisijai nodod apjomīgu atvērto valodas datu kopumu

26. septembrī Eiropas valodu resursu koordinācijas aktivitātes (ELRC) Latvijas seminārā svinīgā ceremonijā LR Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Eva Juhņēviča nodeva valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā Hugo.lv uzkrātos atvērtos valodas datus Eiropas Komisijas pārstāvim Ainaram Freimanim. Tas ir būtisks Latvijas labas gribas solis, kas apliecina Eiropas Komisijas un mūsu valsts sekmīgu sadarbību automatizēto tulkošanas sistēmu izstrādē un pilnveidē, tādējādi nodrošinot līdzvērtīgas iespējas ikvienam Eiropas Savienības iedzīvotajam saziņā ar valsts pārvaldi un informācijas iegūšanā.

Attēlā (no kreisās):
Eiropas Komisijas pārstāvis Ainars Freimanis, LR Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Eva Juhņēviča, Kultūras Informācijas sistēmu centra Hugo.lv projekta vadītājs Jānis Ziediņš, tehnoloģiju uzņēmuma “Tilde” valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs.

Atvērto valodas datu nodevums ietver valsts pārvaldes valodu korpusus latviešu-angļu valodās, tai skaitā valodu korpusus tieslietu un kultūras jomās. “Tas būs abpusējs ieguvums gan Eiropas Savienībai, gan Latvijas valstij, jo tādējādi tiks gan papildināta eTranslation platforma ar augstvērtīgiem valodas resursiem, gan nodrošināts precīzāks un kvalitatīvāks latviešu valodas lietojums Eiropas automātiskajās tulkošanas sistēmās, “ svinīgajā ceremonijā uzsvēra Eva Juhņēviča.

Diskusija par daudzvalodības nozīmīgumu un veicinošo faktoru vienotam Eiropas digitālajam tirgum tika aizsākta Rīgā 2015.gadā Rīgas samita laikā un kopš tā laika ir sasniegti daudzi nozīmīgi rezultāti, kas izceļ daudzvalodību kā būtisku veicinošo faktoru šī tirgus attīstībā,” norādīja Ainars Freimanis.

Otro Eiropas valodu koordinēšanas semināru atklāja Latvijas Valsts prezidenta ārštata padomnieks viedo tehnoloģiju jautājumos Rolands Lappuķe, kurš uzsvēra politiskās gribas nepieciešamību, lai palielinātu atbalstu automātiskās tulkošanas attīstībai, un solīja Valsts prezidenta institūcijas iesaisti šī atbalsta stiprināšanā. Seminārā piedalījās valodas un tulkošanas jomas speciālisti, amatpersonas, kuras savā darbā saskaras ar svešvalodu lietojumu, kā arī Eiropas Savienības eksperti, lai kopīgi apzinātu automātiskās tulkošanas iespējas valsts pārvaldē, definētu ikdienas darba prasības automatizētajai tulkošanai, kopīgi identificētu atbilstošus daudzvalodu resursu avotus un diskutētu par tehniskajiem un lietojamības jautājumiem, kas ir saistīti ar datu izmantošanu automatizētajai tulkošanai.

Hugo.lv, kopš tas pirms pieciem gadiem tika radīts kā automātiskās tulkošanas sistēma, savā attīstībā spēris milzu soli uz priekšu, kļūstot par daudzfunkcionālu platformu, kuras sniegtās iespējas aizvien paplašinām, tādējādi nodrošinot sekmīgu iedzīvotāju saziņu ar valsts pārvaldi,” atzīmēja Hugo.lv īstenotāja – Kultūras informācijas sistēmu centra – projekta vadītājs Jānis Ziediņš, iepazīstinot auditoriju ar padziļinātām iespējām, ko piedāvā Hugo.lv.

Ilgtermiņa mērķis ir panākt, lai katrs eiropietis varētu izmantot jebkuru Eiropas e-pakalpojumu savā dzimtajā valodā. Latvija rāda labu piemēru, kā attīstīt savu valodu, ieviešot jaunākās valodas tehnoloģijas valsts informācijas sistēmās un palīdzot veidot Eiropas mēroga risinājumus,” uzsver Eiropas valodu resursu apstrādes (ELRC DATA) konsorcija vadītājs, tehnoloģiju uzņēmuma Tilde valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs.

Eiropa ar vairāk nekā 500 miljoniem iedzīvotāju, kas runā kopā aptuveni 80 dažādās valodās, ir unikāla savā būtībā un rada vienādas iespējas ikvienam neatkarīgi no saziņas valodas. Daudzvalodība ir viena no lielākajām Eiropas vērtībām, tomēr tā vienlaikus ir arī izaicinājums, ar kuru ikdienas darbā saskaras daudzas institūcijas. Valodu tehnoloģijas veicina saziņu daudzās valodās un dokumentu apmaiņu starp Eiropas valstu publiskajām iestādēm. Lai nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas ikvienam, Eiropas Komisija un Latvijas pārvaldes institūcijas rada tehnoloģiskas platformas automatizētai tulkošanai.

Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts izstrādājis publiskās pārvaldes mašņtulkošanas sistēmu eTranslation, savukārt  Latvijā radīto automatizētās tulkošanas pakalpojumu HUGO.LV nodrošina Latvijas Kultūras informācijas sistēmu centrs. Tas ietilpst Latvijas e-pakalpojumu infrastruktūrā un nodrošina tūlītēju un bezmaksas tulkošanu latviešu, angļu un krievu valodā iestādēm, fiziskām personām un publiski pieejamiem tiešsaistes pakalpojumiem.

Seminārs tiek rīkots sadarbībā ar ELRC Konsorciju un Kultūras informācijas sistēmu centru; vietējais organizators ir uzņēmums Tilde.

Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente

Tālr. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv