Notiek seminārs “Autortiesības muzeju praksē”

25. septembrī Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC) Latvijas muzeju darbiniekiem Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā rīko semināru “Autortiesības muzeju praksē”, kurā piedalīsies arī KISC pārstāves – Inta Miklūna, kura nodrošina KISC pamatdarbības un ieviešamo projektu  juridisko atbalstu, un Annija Vucāne, kura  koordinē  muzeju digitalizācijas un Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) jautājumus.

Daudzas muzeju aktivitātes – krājuma komplektēšana, digitalizācija, pētniecība,  kā arī izstāžu, izglītības, komunikācijas un administrācijas  darbs – pieprasa pamatzināšanas autortiesību jomā. Šī tēma muzeju speciālistu vidē tiek atzīta par vienu no aktuālākajām un reizē, juridiskās specifikas dēļ, sarežģītākajām. Semināra mērķis ir veicināt izpratni par autortiesību izmantošanas praksi muzejos, ieskicējot likumdošanā paredzētos nosacījumus un to piemērošanu muzeju ikdienā, no pirkumu un dāvinājumu līgumu sastādīšanas līdz attēlu reproducēšanai NMKK, noslēgumā uzdodot jautājumu, kādas izmaiņas varam sagaidīt, ieviešot likumdošanā un praksē jauno Eiropas Savienības autortiesību regulējumu.

Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra

projekta vadītāja asistente,

Tel. 67844902

E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv