Notiks Otrais Eiropas valodu koordinēšanas seminārs

Ceturtdien, 26. septembrī Eiropas Savienības mājā notiks Otrais Eiropas valodu koordinēšanas seminārs, kur tiks apzinātas automātiskās tulkošanas iespējas valsts pārvaldē, aicinot uz sarunu valodas un tulkošanas jomas speciālistus, amatpersonas, kuras savā darbā saskaras ar svešvalodu lietojumu, kā arī Eiropas Savienības ekspertus. Semināra laikā svinīgā ceremonijā notiks valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformas HUGO.LV valodas datu nodošana Eiropas Komisijai.

Semināra darba kārtība

Eiropa ar vairāk nekā 500 miljoniem iedzīvotāju, kas runā kopā aptuveni 80 dažādās valodās, ir unikāla savā būtībā un rada vienādas iespējas ikvienam neatkarīgi no saziņas valodas. Daudzvalodība ir viena no lielākajām Eiropas vērtībām, tomēr tā vienlaikus ir arī izaicinājums, ar kuru ikdienas darbā saskaras daudzas institūcijas. Valodu tehnoloģijas veicina saziņu daudzās valodās un dokumentu apmaiņu starp Eiropas valstu publiskajām iestādēm. Lai nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas ikvienam, Eiropas Komisija un Latvijas pārvaldes institūcijas rada tehnoloģiskas platformas automatizētai tulkošanai. Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts izstrādājis bezmaksas eTranslation mašīntulkošanas sistēma, savukārt  Latvijā radīto automatizētās tulkošanas pakalpojumu HUGO.LV nodrošina Latvijas Kultūras informācijas sistēmu centrs. Tas ietilpst Latvijas e-pakalpojumu infrastruktūrā un nodrošina tūlītēju un bezmaksas tulkošanu latviešu, angļu un krievu valodā iestādēm, fiziskām personām un publiski pieejamiem tiešsaistes pakalpojumiem. 

ELRC semināru atklās Valsts prezidenta ārštata padomnieks viedo tehnoloģiju jautājumos Rolands Lappuķe, par valodu tehnoloģiju nacionālajām iniciatīvām stāstīs LU profesors Andrejs Veisbergs, savukārt Eiropas valodu resursu koordinācijas darbības pārskatu sniegs ELRC pārstāvis, “Tilde” vadītājs Andrejs Vasiļjevs. Ar CEF eTranslation platformu klātesošos iepazīstinās Eiropas Komisijas pārstāvis Aivars Freimanis, un Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītājs Jānis Ziediņš pastāstīs par nacionālo valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformu – HUGO.LV

Seminārs tiek rīkots sadarbībā ar ELRC Konsorciju un Kultūras informācijas sistēmu centru, un tā vietējais organizators ir valodas tehnoloģiju uzņēmums Tilde.

Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra

projekta vadītāja asistente,

Tel. 67844902

E-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv