Uzsāk darbu pie arhīvos glabāto pergamentu digitalizācijas

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) uzsāk Latvijas teritorijā esošo senāko dokumentu – pergamentu – digitalizāciju Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Pergamentu digitalizācija notiek ar Eiropas Savienības atbalstu īstenotā projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija. (1.kārta)” ietvaros, un digitalizēti tiks senie dokumenti, kas radīti laika periodā no 13. līdz 18. gadsimtam. Divu gadu laikā tiks digitalizēti 2000 LNA glabāti pergamenti, un to attēli interesentiem būs brīvi pieejami apskatei Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā.

Kopš 2019. gada sākuma KISC projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” strādā arī pie muzeju priekšmetu digitalizācijas, kuras ietvaros tiks digitalizēti 68 000 Latvijas akreditēto muzeju krājumā esoši priekšmeti. Tajā skaitā 30 īpaši atlasītiem priekšmetiem tiks veikta arī 3D digitalizācija. Visi muzeju priekšmetu attēli tiek iekļauti Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā (www.nmkk.lv) un būs brīvi pieejami ikvienam interesentam apskatei internetā.

Līdz šim brīdim digitalizācija ir norisinājusies 46 muzejos, kopumā digitalizējot 27800 priekšmetus, kas veido 40,88% no kopā plānotajiem 68 000 muzeju priekšmetiem. Tuvākajās dienās digitalizācija norisināsies Roberta Mūka muzejā Galēnos un Ludzas Novadpētniecības muzejā, un jau drīzumā darbs tiks uzsākts arī Rīgas muzejos.

Informācija kontaktiem:

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente

Tālr. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv