Letonika.lv interneta Lasītavā vispopulārākā ir literatūras klasika

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) apkopojis informāciju par enciklopēdiskā uzziņu resursa Letonika.lv izmantošanu Latvijas publiskajās un zinātniskajās augstskolu bibliotēkās laikā 2019. gada janvāra līdz septembrim. Letonika.lv, kuru veido sabiedrība “Tilde” un kuras bezmaksas pieeju pašvaldību publiskajās bibliotēkās nodrošina KISC, pērn tāpat kā iepriekšējos gadus ir visvairāk izmantotā nacionālā datubāze visu tipu bibliotēkās – lietotāji Letonika.lv resursus minētajā laika periodā skatījuši 591 822 reizes

Kopš 2017. gada pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem datubāze ir pieejama arī attālināti no mājas datora. Letonika.lv ir vienīgā nacionālā datubāze, kas piedāvā resursu attālināto pieeju. Tā ir papildus ērtība bibliotēku lietotājiem un šis pakalpojums kļūst aizvien populārāks. Sākotnēji 2017. gadā attālinātā pieeja tika nodrošināta tikai reģionu galvenajām bibliotēkām, lai izvērtētu tās tehniskos aspektus un pakalpojuma nozīmi kopumā. Jaunais pakalpojums iekaroja plašu lietotāju atzinību un jau nākamajā gadā to varēja pieteikt jebkura Latvijas publiskā bibliotēka. Šajā gadā attālinātā pieeja tiek piedāvāta 418 bibliotēkās, tas ir vairāk kā 50% no visām valsts publiskajām bibliotēkām. 

Tab. Pašvaldību publisko bibliotēku attālinātie klienti.

Pašvaldību publiskajās bibliotēkās Letonika.lv ir populārākā datubāze, kas ir kļuvusi par neatņemamu elektroniskās informācijas pakalpojumu sastāvdaļu. Aktīvākā lietotāju grupa ir skolēni, kam datubāzes resursi lieti noder mācību darbam un izziņai.

Izdevēja statistika liecina, ka viens no visvairāk izmantotajiem datubāzes resursiem ir Lasītava, kas piedāvā ap 200 pilna teksta latviešu orģinālliteratūras darbus. Pavisam šajā periodā pašvaldību publisko bibliotēku lietotāji Lasītavas e-grāmatas lasījuši 14 301 reizi. Ņemot vērā, ka Lasītavā galvenokārt pieejama latviešu literatūras klasika, visvairāk lasīti ir 19. gs. beigu un 20. gs. pirmās puses autori, starp tiem populārākie – Aspazija un Rūdolfs Blaumanis, taču ievērību izpelnījušies arī atsevišķi Andreja Upīša, Jāņa Jaunsudrabiņa un Annas Brigaderes darbi, kā arī no modernās dzejas – Klāva Elsberga dzejoļu krājumi.

Informācija kontaktiem:

Agrita Sagalajeva

Kultūras informācijas sistēmu centra programmas

“Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore

Tālr. 67844896; e-pasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv