SVEICAM LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS!

Latvija, dzirdu, kā eji
Dziedot pār tagadnes kāpēm,
Degdama nākotnes slāpēm,
Latviešu mūžības kalnā –
Piepildīt sevi un laiku
Darbiem, kas mūžībai rada.
/Andrejs Eglītis/

Attēlā: Piespraude no Jēkabpils Vēstures muzeja krājuma (autors: Aleksandrs Alunāns), fotografēta projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros