Apkopoti dati par 2019. gadā paveikto Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidē

Saskaņā ar Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) apkopotajiem datiem par paveikto Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidē 2019. gadā, kopkatalogā ievadīta informācija par  144 574 digitalizētiem muzeju priekšmetiem, kas ir lielākais skaitlis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem (2018. g. – informācija par 102 090 priekšmetiem, 2017.g. – 122 787, 2016.g. – 78 512, 2015.g. – 75 723). Līdz ar to šobrīd NMKK apmeklētājiem kopumā pieejama informācija par gandrīz pusotru miljonu (1 357 495) Latvijas muzeju priekšmetu, kas būtiski palielina kopkataloga nozīmi un izmantojamību muzeju darbā, pētniecībā, kā arī vispārējā izziņā.

KISC rīkotais darbseminārs “Dizaina domāšanas pamati un pielietojums darbā ar muzeju krājumu” aktīvākajiem muzeju pārstāvjiem, 2019. gada 12. decembrī Raiņa un Aspazijas mājā, Rīgā

Tāpat 2019. gadā īstenota daudzpusīga sadarbība ar muzeju pārstāvjiem,  gan rīkojot mācības par darbu ar NMKK informācijas sistēmu, gan informējot par autortiesību piemērojuma aktualitātēm digitalizēto muzeju priekšmetu publiskajā izmantošanā. KISC Mācību klasē kopskaitā tika rīkoti 9 mācību semināri 77 pārstāvjiem no dažādiem Latvijas muzejiem, un semināru tematika aptvēra datu ievadi, apstrādi un muzeju administrēšanas pamatus NMKK informācijas sistēmā.     

Aizvadītajā gadā Kultūras informācijas sistēmu centrā arī izveidota NMKK pilnveides darba grupa, piesaistot pārstāvjus no Kultūras ministrijas, Muzeju padomes un 10 Latvijas muzejiem, lai risinātu jautājumus, kas saistās ar digitalizāciju un autortiesību pielietojumu kultūras mantojuma institūcijās. 

Aktīvi noritēja darbs arī ERAF projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)”, kur Kultūras informācijas sistēmu centra vadībā tika uzsākta digitalizācija Latvijas muzejos un arhīvos. No kopējā paredzētā 70 000 digitalizējamo priekšmetu skaita (68 000 muzeju priekšmeti + 2000 arhīvu pergamenti) aizvadītajā gadā digitalizēta puse jeb 34 533 priekšmeti 60 muzejos un 1000 pergamenti Latvijas Nacionālajā arhīvā. Visi digitalizēto priekšmetu attēli tiks iekļauti NMKK publiskajā portālā (www.nmkk.lv) un būs brīvi pieejami ikvienam interesentam apskatei internetā.   

Savukārt gada nogalē Kultūras informācijas sistēmu centrs rīkoja darbsemināru “Dizaina domāšanas pamati un pielietojums darbā ar muzeja krājumu” to Latvijas muzeju pārstāvjiem, kuri visaktīvāk aprakstījuši sava muzeja priekšmetus NMKK, kā arī tiem, kuri bija teicami sagatavojušies un aktīvi darbojās ar ES atbalstu īstenotajā projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija”. Semināra ietvaros KISC direktora vietniece Sandra Ozoliņa pasniedza Atzinības  rakstus muzeju pārstāvjiem sekojošās kategorijās: 1)Par vislielāko ievadīto priekšmetu skaitu NMKK periodā 19.11.2018.-19.11.2019.; 2) Par procentuāli pret krājuma apjomu vislielāko ievadīto priekšmetu skaitu NMKK periodā 19.11.2018.-19.11.2019.; 3) Par labāko sagatavošanos un veiksmīgāko sadarbību ar digitalizācijas speciālistiem ERAF projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija ” (1.kārta); 4) Par aktīvu iesaisti NMKK pilnveidošanas procesu darba grupā.

Vairāk informācijas par darbu ar Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu:

Annija Vucāne,

Kultūras informācijas sistēmu centra

projekta koordinatore,

tel. 66951109

e-pasts: annija.vucane@kis.gov.lv