Izveidots vienots interneta meklētājs Latvijas Nacionālā arhīva krātuvei

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu (LNA) pilnveidojis Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS), no 2020. gada februāra ieviešot vienotu interneta meklētāju Meklē.LNA Latvijas Nacionālā arhīva krātuvei. Izmantojot Meklē.LNA, būs iespēja meklēt informāciju tiešsaistē par LNA glabāšanā esošajiem fondiem, lietām un dokumentiem. Meklētājs pieejams LNA tīmekļvietnē www.arhivi.gov.lv, šobrīd tas darbojas testa režīmā, jo vēl turpinās datu aktualizācija un precizēšana.

Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošina Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas darbību un sadarbībā ar LNA gādā par VVAIS attīstību un pilnveidošanu, uzturot esošos un izstrādājot jaunus sistēmas moduļus, kuri atbalsta nacionālā arhīva fonda dokumentu digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūciju elektronisko dokumentu un datu centralizētu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību, lai veicinātu e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

Informācija kontaktiem:

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente

Tālr. 67844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv