Par mums

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Kultūras informācijas sistēmu centrs darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.928 „Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums” un nozares politikas plānošanas dokumentiem.

Centra misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus.

Centra mērķis ir nodrošināt arhīvus, bibliotēkas un muzejus ar nepieciešamajiem informācijas tehnoloģiju resursiem, lai tās varētu kultūras vērtības saglabāt un nodrošināt to pieejamību sabiedrībai.

Ar centru var sazināties:

Kultūras informācijas sistēmu centrs
Tērbatas iela 53-2, Rīga, LV 1011, Latvija
Tel.: 67843084, e-pasts: info@kis.gov.lv